ኣብ ከተማ መቐለ ሓርበኛታት ጉደኣት ኣካል ሎሚ ብዛዕባ ዘካየድዎ ሰልፍን ሕቶኦምን ዝምልከት 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ንሕቶኦም ምላሽ ክህቡሉ ምስዝግበኦም ኣካላት ንምላሾም

ኣይተ ናስር መምሑር ዝሃቡና ምላሽ

“እቶም ሓርበኛታት ጉደኣት ኣካል ዘልዕልዎ ዘለው ሕቶ ብዝርዝር ንምስማዕ ፤ እቲ ኮምሽንን መንግስቲ ትግራይን ብሓባር ብምዃን ንዘለዎም ፀገም ንምፍታሕ እንታይ ይስራሕ ከምዘሎን እንታይ ከምዝጎደለን ካልእን ኣልዒልና መደረኽ ዘተ ንምግባር ኣነን ካብ ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስትን ብኣካል ፅባሕ ናፍቲ ማእኸል መንበሪኦም ክንወርድ ኢና። ብሰፊሑ ድማ ፀገሞም ክንሰምዕ ኢና። ንቶም ዘልዕልዎም ፀገማት መን ኣብ መን ሃጓፋት ከምዘሎ ብደቂቑ ከነፃሪ ኢና። ኣፃሪና ድማ መፍትሒ ሓሳብ ከነቐምጥ ኢና።” ኢሎም ኣለዉ።

104.4 ሬድዮ FM መቐለ ድሕሪ እቲ ዘተ ምስ የማነ ፀጋም ንዝለዓሉ ሕቶታትን ዝወሃብ መልስን ድማ ጊዜ ኣየር ሬድዮ መዲብና ሽፋን ክወሃቦ ኽንገብር ምዃና ክንሕብር ንፎቱ። ሰላም!

104.4 ሬድዮ FM መቐለ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *