ኣብ እዋን ቁሉዕ ወራር ንኣገዲድካ ምድፋር ከም መሳርሒ ኲናት ካብ ዝተጠቐሙ ወተሃደራት ትምክሕትን ስርዓት ህግደፍን ካብ ሞንጎ ግዳይ ዝኾናን ዝወለዳን ደቂ ኣንስትዮ እተን 367 ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለዩ ምትሕግጋዛት ተካይደለን ከምዘላ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣፍሊጣ።

ኣብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዓልቲ ሞያ ምልዕዓልን ውዳበን ወይዘሮ ብርትኳን በሪሁ ንዕላዊ ገፅ ማደኣት ኣብ ዝሃብኦ መብርሂ ከምዝገለፅኦ ግዳይ ኣገዲድካ ምድፋር ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከይሓፈራን ከይተሰከፋን ንኽወፃን ብዘካየደቶ ጎስጓስ ዛጊድ ካብ ሓይልታት ፀላእቲ ብሰንኪ ዝበፅሐን መጥቃዕቲ ኣገዲድካ ምድፋር እተን 367 ደቂ ኣንስትዮ ዝወለዳ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሓገዝ ዝረኽባሉ መንገድታት ማደኣት ተሳልጠለን ከምዘላ ኣፍሊጠን።

ንተን ብጉዱድ ፃታዊ መጥቃዕቲ ዝወለዳን ንነብሰን ኣእሚነን ናብ ማደኣት ካብ ሞንጎ ዝተፀገዓ 367 ደቂ ኣንስትዮ ንተን 114 ደቂ ኣንስትዮ ሚስጢረን ብዝተዓቀበ መንገዲ ብመፍለይ ኮድን ቁፅሪ ስልከንን ብምሃብ ምስ ድያስፖራ ትግራይ ብቐጥታ ክራኸባን ብቐፃልነት ዝሕገዛሉ መንገድታት ማደኣት ተጠዓዕም ከምዘላ ዝሓበራ ወይዘሮ ብርቱኳን እተን 253 ግዳይ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዘላቕነት ዝሕግዙ ጉዱሳት ወገናት ትደሊ ከምዘላን ዛጊድ ግን ከምዘይተረኸበለን ኣረዲአን።

ማደኣት ንዘን ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ሚስጢረን ብምዕቃብ ምስናይ ደገን ውሽጥን ጉዱሳት ወገናት ናይ ምትእስሳር ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ሰሪሐን ዝኣትዋሉን ሓገዝ ንኽረኽባ ዓሊሚ ዋላ’ኳ እንተጀመረት ዛጊድ ግን ክንድቲ ዝድለ ክትረክብ ከምዘይከኣለት ዝሓበራ ወይዘሮ ብርቱኳን በሪሁ ናይዚ ቀንዲ ፀገም ድማ ሚስጥረን ንምዕቃብ ክበሃል ንዚ ዘሎ ፀገም ግሁድ ዘይምግባርና ስዒቡ’ዩ ኢለን።

ሐዚ ግን ሓቢእኻ ይኹን ከዊልካ ንተን ግዳያት ዝሕግዙ ጉዱሳት ወገናት ናይ ምትእስሳር ስራሕ ክዕወት ስለዘይክእል ብቐጥታ ብመፍለይ ኮደንን ብዝጥቀማሉ ቁፅሪ ቴለፎነን ብምሓዝ ምስ ግዳያት ጥራይ እንዳተራኸቡ ክሕግዙ ንዝደልዩ ኣካላት ብቐጥታ ብመንገዲ ማድኣት ምስ ዝተውሃበን ኮድን ቁፅሪ ቴለፎንን ተኣሳሲሮም ዝካኣሎም ንኽገብሩለን ሓቲተን።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *