ኣብ ትግባረ ቀዲ ዕማማት ህዝብን ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይን ግደ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ዕዙዝ እዩ-

ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ

።።።።።።።።።።።።።።።።።

ኣብ መበል 14 ዓመታዊ ጉባኤ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ(ACSOT) ዝተረኸቡ ምክትል ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ካቢኔ ሴክሬታርያት ዲሞክራታይዜሽንን ዘይምእኹል ምሕደራን ትግራይ ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ፤ እዘን ማሕበራት ኣብ ሕውየት ትግራይ ዝዓዘዘ ግደ ዘለወን ብምኻነን ኣበርቲዐን ክሰርሓ ይግባእ ኢሎም።

ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ውሑስ ክኸውን፤ሕውየት፣እግሪ ምትካልን ዳግመ ህንፀትን ክመፅእ ከምኡ ውን ፖለቲካዊ ኹነታት ትግራይ ምቕያር ሰለስተ ዓበይቲ ዕማማት ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ እዮም ዝበሉ ጀነራል ፃድቃን፤ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ፀገም ክወፅእ ንሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ሓዊሱ ኹሉ ብማዕረ ክሰርሐሎም ኣተሓሳሲቦም።

ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ዝተረኸበ ሰላም ንረብሓ ሕብረተሰብን ቀዳምነት ዝወሃቦም ፀገማት ንምፍታሕን ምስቶም መደራደርትና ናብ ዝጠንከረ ብርኪ ንምብፃሕ ብሓባር ዝጠምረና ኣከያይዳ ክንኸይድ ይግባእ ዝበሉ ጀነራል ፃድቃነ፤ ዝተረኸበ ሰላም ካልኦት ዕማማት ንምስራሕ ወሳኒ ብምዃኑ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ካልኦት ማሕበራትን ሓበራዊ ሓለዋ የድልዮ ኢሎም።

ትግራይ ቲቪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *