“ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ፋሉል ስርቂ ስርዓት ክሕዝ እንተኾይኑ ስርዓት ክዕረ ከሎ’ዩ።!” ̵ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ።

03 መስከረም 2016 ዓ/ም

ድሕሪ ዕላዊ ፀብፃብ ሓይሊ ዕማም ምፅራይ ስርቅን ምጥፍፋእ ሓገዝን ካብ ላዕለዎት ሰብ መዚ ምምሕዳር ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ መጠቓለሊ እቲ ፀብፃብ እንታይ ሓሳብ’ዮም ሂቦም?

ናይ ገሊኦም ንቀንዲ ቀንዲ ፅሟቕ ሓሳባት ቆንጢርና ብፅሑፍ ፤ ብኣዉሩኡ ክኣ ብተንቀሳቓሲ ምስሊ ኣደጊፍና ኣቕሪብናዮ’ለና።

“ኣብ ትግራይ ካብ ዝካየድ ዘሎ ስርቅን ጉሕለትን ዝጥቀም ጉጅለ ከምዘሎ’ዩ ዘርእየካ ። ንዚ ንምዕራይ ድማ ክንቃለሶ’ዩ ዘለና” ̵ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ።

“ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ፋሉል ስርቂ ስርዓት ክሕዝ እንተኾይኑ ስርዓት ክዕረ ከሎ’ዩ። ሓይሊ ዕማም ምፅራይ ዕላዊ ገይርዎ ዘሎ ፀብፃብ ኣብ ታሕቲ ንዘሎ’ምበር ኣብ ላዕሊ ንዘሎ ፀገም ዘርኢ ኣይኮነን። ኣተሓሕዛና ሰላዕ በጣዕ’ዩ። ክፍተሽ እንተኾይኑ ኩሉ ክፍተሽ’ዩ ዘለዎ” ̵ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ።

“ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉሕለትን ቅጥፈትን ናብ ሲስተም ተቐይሩ ነዊሕ እዋን ዝገበረ’ዩ። ጉቡእ ፅሬት ተገይሩ ሕጋዊ ስጉምቲ ምዉሳድ ከድሊ’ዩ።” ̵ ጀነራል ዮዉሃንስ ወልደጅወርግስ (መዲድ)።

“ብሓይሊ ዕማም ምፅራይ ስርቂ ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ መጀመሪ ቃልሲ ፅሬት ተገይሩ ክውሰድ ይግባእ።” ̵ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ኣይተ ሽሻይ መረሳ።

ካበ ኤመሓት ንዝረኸብናዮ ንዝን ካልእን ዘካተተ ድማ ብተንቀሳቃሲ ምስሊ ዝተሓገዘ ሙሉእ ትሕዝትኡ እንሆ!

# ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *