ኣብ ትግራይ ዘተኣማምን ሰላምን ድሕንነትን ንምንጋስ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣካላት ኣመራርሓ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣፍሊጦም።

እቶም ኣካላት ኣመራርሓ ኮምሽን ፖሊስ ንዚ ዝገለፁ ኣብ ኣፈፃፅማ ስራሕ መንፈቕ ዓመት 2016 ዓ.ም ኣድሂቦም ከካይድዎ ንዝቐነዩ ገምጋም ኣብ ዝዛዘምሉ እዋን እዩ።

ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ካብ ኣዘዝቲ ወረዳ ንላዕሊ ምስ ዘለዉ መሓውራቱ ኣብ ኣፈጻጽማ ስራሕ 6 ኣዋርሕ 2016 ዓ.ም. ኣድህቦ ገይሩ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ 23-26 ጥሪ 2016 ዓ.ም. ኣብቲ ዝቐነየ ገምጋም ዕዮ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዞባታት ንዝነበረ ፀብፃብ ስራሕ ብዕምቆት ተራእዩ ተገምጊሙ’ዩ ከም ፀብፃብ ክፍሊ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ኮምሽን።

ኣብ ሑሉፍ መንፈቕ ዓመት ዝነበረ ተግባር ኣተሃናንጻፃ ፖሊስ ሰራዊት፣ ስራሕቲ ምክልኻል ገበንን ሓደጋ ትራፊክን፣ ኣብ ስራሕቲ ምፅራይ ገበን ዘሎ ኵነታት፣ ብሓፈሻ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ስግኣታትን ተግባራትን ገበን ኣብ ጕዕዞ ዳግመ ሕውየት ዘለዎ ዕንቅፋት ብእወንታን ኣሉታን ዝግለፁ ነጥብታት ብምልዓል ብዕምቆት ተዘቲይሎም እዩ።

ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ብወገኖም እቲ ሓበራዊ ገምጋም ተሞኵሮ ንምልውዋጥን ንምህሃርን ከም ዝሓገዞም ብምሕባር ብፍላይ ብድኽመት ኣብ ዝተነፀሩ ጕዳያት ትኹረት ብምሃብ ኣብ ትግራይ ዘተኣማምን ሰላምን ድሕንነትን ንምንጋስ ከም ዝረባረቡ ቃል ኣትዮም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *