ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ድርቅን ጥምየትን ንምግታእ ሐዝ’ውን መንግስቲ ፌደራል ንማሕበረሰብ ዓለም ፃውዒቱ ከቕርብን ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ብምባል ዝከኣለን ደገፍ ኽልግሳን ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ፀዊዑ ።

ኣባላት ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ድርቅን ጥምየትን ኣብ 36 ወረዳታት 215 ጣብያታት ዝርከብ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ከምዘሎ ሓቢሩ።

ሐዚ’ውን እቲ ሓደጋ ጥሜት ብስፍሓቱን ዕምቆቱን እናተጋደደ ይከይድ ስለዘሎ ኩሉ ትግረዋይን ፈታዊ ትግራይን በቢዘለዎ ኮይኑ ሓገዙ ከጠናኽር ፤ መንግስቲ ፌደራል ህዝብና ንምድሓን ንመላእ ማሕበረሰብ ዕላዊ ክገብርን ሓገዙ ከጠናኽርን ይግባእ ዝበሉ አባላት እቲ ሓይሊ ዕማም – ክልላት ኢትዮጲያ’ውን ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢምዎ ንዘሎ ግዘ ዘይህብ ከቢድ ሐደጋ ጥሜት አብ ጎኒ ህዝብና ጠጠው ክብሉን ግቡእ ሓገዝ ክገብሩን ፀዊዖም ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *