ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዘውዱ ሃፍቱ ብጭካነ ዝተፈፀመ ቅትለትን ኢሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤት መሰተ ብነታጊ ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ዕሙቕ ዝበለ ምርመራ ክግበረሉ ትካል ፈንድ ረድኤት ሓደጋ ትግራይ ፀዊዑ ኣሎ።

23 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

( 104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ) ኣብ እዋን ፀገም ንህዝቢ ትግራይ ሓገዝን ደገፍን ንምሃብ ዝተጣየሸ ትካል ፈንድ ረድኤት ሓደጋ ትግራይ ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ ከምዘበሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዘጋጠመ ዘሕዝን ፍፃመታት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘውዱ ሃፍቱ ዝተባህለት ኣብ መቐለ እትነብር ጓል ኣንስተይቲ ምስ መሓዛኣ ኣብ ጎደና እናተጓዕዘት እንኾላ ብዘይተፈለጡ ውልቀሰባት ብጭካነ ዝተፈፀመ ቅትለት ኢሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤት መሰተ ብነታጊ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ህይወት ሰላማውያን ወገናት ዘጥፍእ ሓደጋ ኣዝዩ ዘሕዝን ፍፃመ ከምዝኾነ ገሊፁ እዩ።

ነዚ ተግባራት እዚ ብቕልጡፍን ዕሙቕ ዝበለን መርመራ ክግበረሉ ዝፀወዐ እንትኾውን ነዚ ግፍዒ ዝፈፀሙ ኣካላት ክእሰሩን ክሕተቱን ከምዘለዎም ብምግላፅ መሰል ግዳያትን ስድራቤቶምን ምኽባር ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ብምጥቓም ጭቡጥ ዝኮነ ስጉምቲ ንክውሰድ ድማ ንፅውዕ ኢሉ ።

ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ጉዳይ ድሕንነትን ሰላማውያን ወገናት ብዝግባእ ክሰርሕ ዝሓተተ በቲ ትካል ዝወፀ መግለፂ ብፍላይ ድማ ሕግን ስርዓትን ናብ ንቡር ንምምላስ፣ ኮኖታት ፀጥታ ንምጥንኻር፣ መስርሕ ምሕዳስን ምሕዋይን ንምድጋፍን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ክተሓባበሩን ወሳኒ ተራኦም ክፃወቱን ከምዘለዎም ኣፍሊጡ እዩ።

ብጋዜጠኛ ገ/ሄር ገዳሙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *