ኣብ ትግራይ ተጠቀምቲ ዝናብ በልጊ ዝኾና ዞባታት ደቡብን ምብራቕን ዝህልው መጠን ዝናብ ዝሐሸ ከምዝኸውን ኤጀንሲ ሜትሮሎጂ ትግራይ ኣፍሊጡ።

ተጠቀምቲ ዝናብ በልጊ ዝኾኑ ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ሓረስታይ ስራሕቲ ሕርሻ ከምኡ እውን ዕቀባ ማይን ሓመድን ከሳልጡ መተሓሳሰቢ ቐሪቡ ።

ምስ መዳርግቲ ኣካላት ንዝቕፅሉ ናይ በልጊ ኣዋርሕ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኣየር ፀባይ ከምዝህሉ ህዝቢ ብፋላይ ድማ ሓረስታይ ክሰርሖም ዝግቡኡ ስራሕቲ እንታይ ከኸውን ከምዝግባእ ተበፃሒ ንምግባር ዘድሃበ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ኣይተ ዳርጌ ፍቓዱ ከምዝገለፅዎ ዝናብ በልጊ ኣብ ዞባታት ደቡብን ምብራቕን ካፍቲ ንቡር ዝሐሸ ከምዝህሉ ብምግንዛብ ሓረስቶት ኣድላይ ዘበለ ቅድመ ምድላዎም ኽውግኑ ምዒዶም።

ክኢላ ትንበያን ቅድመ መጠንቀቕታን ሜትሮሎጂ ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ሃብቴ ፀጋይ ብወገኖም ኣብዚ ተተሒዙ ዘሎ ዓመት ፅቡቕ ዝብሃል ዝርግሐ ዝናብ በልጊ ከምዝህልውን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ተጠቀምቲ በልጊ ዝብሃላ ዞባታት ምብራቕን ደቡብን ንዝህሉ መጠን ዝናብ በልጊ ልዕሊ ስሩዕ ከምዝኾነ ኽግንዘቡ ይግባእ ኢሎም።

ክኢላ ልምዓት ሜትሮሎጂ ዝኾኑ ኣይተ ሃደራ ግደይ ድማ ንዝቕፅሉ ኣርባዕተ ናይ በልጊ ኣዋርሕ ፅቡቕ ዝብሃል ዝናብ ከምዝህልው ገሊፆም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *