ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዓንዩ ዝርከብ ቀረብ ግልጋሎት ማይ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ እናሰራሕና ንርከብ።

ባሕቲ ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም (MSF)

( 104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ) ብሰንኪ ኩናት ቀረብ ግልጋሎት ማይ ትግራይ ኣመና ከምዝተሃሰየ ዝገለፀ መሃንድስን ክኢላ ማይን ፅሬትን ዶብ ኣልቦ ሓካይም (MSF) ኣብ ኢትዮጵያ ወልደኪሮስ ኣሰፋ ክምዝበሎ ብርክት ዝበላ ሕብረተሰብ እናተጠቐመለን ዝነበራ ናይ ማይ ኢድ ፓምፕታት ዓንዮምን ፈሪሶምን ውሽጦም ድማ ግልጋሎት ከይህብ ምእንታን ብእምኒ ክምላእ ከምዝተገበረ ገሊፁ።

እዘን ንህዝቢ ግልጋሎት ዝህባ ዝነበራ ማሽናት ብምዕናወን ብእግሩ ተጋዒዙ ማይ ካብ ምምፃእ ሓሊፉ ካልእ ኣማራፂ ኣይነበሮን ዝበለ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም (MSF) ብምክንያት እዚ ድማ ብዙሓት ብሕማም ውፃኣትን ተምላስን ክሳቀዩ ብስእነት ፅሩይ ዝስተ ማይ ብቕልጡፍ ዝዝርግሑ ሕማማት ቆርበትን ካልኦትን ኣዝዮም ኣብ ትግራይ ንክስፋሕፍሑ ምክንያት ከምዝኾኑ እውን ተሓቢሩ እዩ።

ትካላት ጥዕና ብዝበፀሐን ዕንወት ዳርጋ ብሙልአን ካብ ስራሕ ወፃኢ ኾይነን ከምዝፀነሓን ሰለዚ ድማ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም (MSF) ስርዓተ ማይ ትካላት ጥዕና ምሕዳስ ቀንዲ ዋኒን ጌሩ ኣብ ምስራሕ ከምዝርከብ እቲ ትካል ናብ ጣብያና ኣብ ዝላኣኮ ሓበሬታ ገሊፁ እዩ ።

ኣብ ሆስፒታል ስሑል ሽረ ውሑስ ማይ ክህሉ ሽቓቕ፣ ሻወር፣ መሕፀቢ ቦታታትን ብዝግባእ ክሰርሕ ገይሩ እዩ ዝበለ መሃንድስን ክኢላ ማይን ፅሬትን ዶብ ኣልቦ ሓካይም (MSF) ኣብ ኢትዮጵያ ወልደኪሮስ ኣሰፋ ረሲሖም ዝነበሩ ከባቢታት እውን ፅሬቶም ክሕልዉ ኣብ ምግባር ዝሰረሖም ምንቕስቓሳት ዝናእድ ምኻኑ ኣረዲኡ ።

ፅሩይ ዝስተ ማይ ናብ መንበሪ ኣባይቲ ክኣቱ ፣ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምንካይ፣ ሕማማት ቆርበትን ዓይንን ምክልካል ካሊእ ወሳኒ ዕላማ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም ክምዝኾነ ዝገለፀ እቲ ሓበሬታ ፅሩይ ዝሰተ ማይ ዘይምርካብ ድማ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ንክስፋሕፋሕ ስለዝገብር እዚ ፀገም ንምእላይ ብዝግባእ ምስራሕ የድሊ ክብል ኣፍሊጡ ።

ኣተሓባባሪ ሕክምና ኤምኤስኤፍ ኣብ ኢትዮጵያ ሳምሪን ሑሴን ብወገና ናይ ማይ ኢድ ፓምፕ ኣብ ዘይሰርሓሉ እዋን ሰባት ካብ ሩባታት ዝመፅእ ማይ ክጥቀሙ ይግደዱ እዮም ምስበለት እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ውሑስ ኣይኮነን ፤ ዳርጋ ኣብ መላእ ትግራይ ንርኦም ዝነበርና ሕሙማት ብማይ ዝመሓላለፍ ሕማማት እዮም ክትብል ሓቢራ ።

ብፈላይ ህፃናት ትግራይ ብስእነት ፅሩይ ዝስተ ማይ ንክሞቱን ንክሓሙን ምክንያት እናኾነ ይርከብ ዝበለ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም (MSF) ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ካብ ሸራሮ ንደቡብ እትርከብ ንእሽቶ ቁሸት ደርሶ ሓደ ወዲ ዓሰርተ ዓመት ቆልዓ ናብ ሓደ ኣብ ገጠር ዝርከብ ትካል ጥዕና ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ከምዝሞተን ኩነታት እታ ዓዲ ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ኩኖታት ክምዝርከብን ዝገለፀ ድማ ተቖፃፃ ሪ ማይን ፅሬትን ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዳኒኤል ሽሞንዲ እዩ ።

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ገ/ሄር ገዳሙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *