ኣብ ምዕሩይ ኣጠቓቕማ ሃፍተ ፀጋ ቋንቋታት ትግራይ ኣድሂቡ መድረኽ ዘተ ይሳለጥ’ሎ።

ውዕሊ ፕሪቶርያ ብሙሉእነት ክሳብ ዘይተፈፀመ ኣብ መንነት ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ቋንቋታት ትግራይ ንምድኻምን ንምጥፋእን ብዑቱብ ኣብ ዝስረሐሉ ዘሎ እዋን ንሓደጋ ብርሰት ተቓላዓይ ከም ዝኸውን ዘሎ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶ/ር ኣፅብሃ ገብረእግዚኣብሄር ገሊፆም።

ብመሰረት ቤት ምኽሪ ትግራይ ደንቢ 86/2007 ዓ.ም ፣ ዓንቀፅ 2 ፦ ስያመ ትካላት ንግዲ ፈለማ በቲ ብሄረሰባዊ ቋንቋ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዘግድድ ዝሓበሩ ዶ/ር ኣፅብሃ ገብረእግዚኣብሄር ኣብዚ ሐዚ እዋን ቋንቋታት ትግራይ ብኻልኦት ቋንቋታት ፅዕንቶ ይግበረሎም ከምዘሎን መንግስዊ ኣብያተ ዕዮ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትካላት ዘይምዕሩይ ኣፀሓሕፋ ቋንቋ ካብ ምጥቃም ክእረሙ ከምዝግባእ ኣረዲኦም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *