ኣብ ምብራኽ ህላወ ትግራይን ተጋሩን ኽኳሽሑ ኣካላዊ መጉዳእቲ ንዝበፅሖም 150 ሓርበኛታት ተጋደልቲ ወፍሪ ለይታዊ ሕክምናዊ ሓገዝ መጥባሕቲ ሎሚ ተጀሚሩ።

ፓዝ ፋይንደር ዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ትካል ካብ ጉዱሳት ወገናት ብዝረኸቦ 2.5 ሚልዮን ወፃኢ ኣብ ምብራኽ ህላወ ትግራይን ተጋሩን ኽኳሽሑ ኣካላዊ መጉዳእቲ ንዝበፅሖም 150 ሓርበኛታት ተጋደልቲ ወፍሪ ለይታዊ ሕክምናዊ ሓገዝ መጥባሕቲ ሎሚ ምሃብ ከምዝጀመረ ኣፍሊጡ።

እቲ ሎሚ ኣሃዱ ኢሉ ጀሚሩ ዘሎን ን150 ሓርበኛታት ተጋደልቲ ዝወሃብ ዘሎ ወፍሪ ሕክምናዊ ሓገዝ መጥባሕቲ ስብራት ዓፅሚ፣ ነርቭ ፣ ዓንዲ ሑቖን ካልኦትን ዘጠቓለለ ከምዝኾነ ኣተሓባባሪ ፓዝ ፋይንደር ትግራይ ኣይተ ሓየሎም ነጋ ገሊፆም።

ፖዝ ፋይንደር ን 20ሕክምና ዓይኒ ንዘድልዮም ሓርበኛታት ተጋደልቲ ሙሉእ ወፃኢኦም ብምሽፋን ኣብ ደገ ሕክምናዊ ሓገዝ ከምዝገበረ’ውን ኣረዲኦም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *