ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፁም ዘሎ ግፍዓዊ ቅትለት ይብርኽ ከምዘሎ ተገሊፁ።

23 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ኣብ ጉዳይ ግፍዓዊ ቅትለት ዘዉዱን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ነብሰፆራት ከይተረፈ ዝፍፀም ዘሎ መናውራ ግፍዓዊ ቅትለት ኣብ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ስለዝርከብ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ኣካላት ፀጥታን ፍትሕን ብፍላይ ክኣ ሱታፌ ህዝቢ ብምዕዛዝ ልዑል ኣቓልቦ ሂቦም ክሰርሑ ከምዝግባእ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፀዊዓ።

ዋና ኣካያዲት ስራሕ ቤት ፅሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወ/ሮ ኣበባ ገ/ስላሰ ን104.4 ሬድዮ FM መቐለ ኣብ ዝሃበኦ ቃል ከምዝገለፅኦ ጉዳይ ግፍዓዊ ቅትለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጉዳይ ዘውዱ ጥራይ ድኣ ፍትሒ ንኽትረክብ ብተደጋጋሚ ምሕፅንታ ይቕረብ’ምበር ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀሙ ግፍዓዊ ቅትለት ኣሰካሕቲ ከምዝኾኑን ፤ እዚ ብኣግኡ ቁልጡፍ ፍትሒ ክረክብ እንተዘይክኢሉ ኣብ ቀፃሊ ሳዕቤኑ ሓደገኛ ከምዝኾነ ብምርዳእ ዝምልከቶም ኣካላት ፀጥታን ፍትሕን ብኣውሩኡ ኽኣ ሱታፌ ህዝቢ ዘዕዘዘ ልዑል ምርብራብ ኽግበር ሓቲተን።

ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀሙ ዘሰክሑ ገበናት ቅትለት ይበራኸት ከምዘሎ ዝሓበራ ወይዘሮ ኣበባ ሃ/ስላሰ እዚ ጉዳይ ብቐሊሉ ዘይረአ ጉዳይ ስለዝኾነ ናይዚ ኹሉ ፈፀምቲ ገበን ናብ ሕጊ ቀሪቦም ዋግኦም ንኽረኽቡ እንተዘይተገይሩ ዝኸፍአ ፀገም ክስዕብ ከምዝኽእል ኣብሪሀን።

ፖሊስ ዓቀብቲ ሕግን ደያኑን ብሓፈሻ ክኣ ኩሉ ሕብረተሰብ – ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋቶም ብሰላም ወፂአን ክኣትዋ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ተዋዲዶም ዘየናሕሲ ቅፅዓት ንምሃብን ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምውዓልን ከይተሓለሉ ክሰርሑ ይግባእ ዝበላ ወይዘሮ ኣበባ ብፍላይ ህዝቢ ንገበነኛታት ኣሕሊፉ ኣብ ምሃብ ሱታፌኡ ከዕዝዝ ፀዊዐን።

ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንኹሎም ግፍዓዊ ቅትለት ገበን ብትሪ ከምትኹንን ዛጊድ ዝተፈፀሙ ገበናት ብደቂቑ ትከታተሎም ከምዘላን ዝሓበራ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለስላሰ ኣብ ልዕሊ ገበን ፈፂሞም እዮም ዝተብሃሉን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ዝወዓሉን ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ዘይወዓሉን ገበነኛታት ኣብ ዳርችኡ ንምብፃሕ ህዝቢ ንዞም ገበነኛታት ኣሕሊፉ ኣብ ምሃብ ክተሓገገዝ ፀዊዐን።

ንፁብፃብ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ!

ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *