ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብሰንኪ ቁሉዕ ወራር ንዝተፈፀሙ ኣሰር ተግባራት ምፅናት ዓሌት ንከይጠፍእ ንምዕቃብ ዘኽእል ዝተመሓየሸ መምርሒ ዕላዊ ኮይኑ።

እዚ ዝተገለፀ ኮሚሽን መፅናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ብሓባር ኣብ ዝተመሓሸ መምርሒ ምእካብ፣ ምዕቃብን ምፅጋንን ብምኽንያት ኩናት ጀኖሳይድ ትግራይ ጉድኣት ዝበፅሖም ንብረታትን ኣሰራት ገበንን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ።

ቅድም ክብል መምርሒ ፍቓድን ክልከላን ምፅጋንን ምዕቃብን ብምኽንያት ኩናት ጀኖሳይድ ትግራይ ጉድኣት ዝበፅሖም ንብረታት ኣሰራት ገበንን ብዝብል ኣብ ወርሒ 2015 ዓ.ም. ዝወፀ መምርሒ ዝነበረ ምዃኑ ዘዘኻኸሩ ኮምሸነር የማነ ዘርኣይ ኣብ ኣፈፃፅማ ዝተርኣዩ ሕፅረታት ንምምላእ ሓድሽ መምርሒ ምውፃእ ኣድለይ ከምዝኾነ ገሊፂም።

እዚ ተመሓይሹ ወፂኡ ዘሎ ዝተመሓየሸ መምርሒ ምእካብ፣ ምዕቃብን ምፅጋንን ብምኽንያት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ጉድኣት ንዝበፅሖም ንብረታት ኣሰራት ገበንን ተባሂሉ ከምዝፅዋዕ ኣፍሊጦም።

እቲ መምርሒ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝተፈፀመ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ንብረት፣ሂወት፣ቅርስታት ኮታስ ኩለመዳይ ዝተፈፀመ ተግባር ጀኖሳይድን ከምኡ እውን ኣሰር ገበናት ሰኒድካ ንምዕቃብን ንምርመራ፣ንወለዶ ክፈልጦ ንምግባር ዝዓለመ ምኻኑ ድማ ተገሊፁ እዩ።

ኣብቲ መምርሒ በቲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተቐተሉ ወገናት ኣስከሬን፣ጅምላ መቓብራት ፣ዝዓነው ንብረታት ፣ኣሰር ገበን ክኾኑ ዝኽእሉ ከመይ ከምዝተኣነገዱ ዝርዝር ዝሓዘ እዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *