“ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ንዝተዳዕነነ ከቢድ ብድሆ ንምግላህ ናይዚ እዋን ብሕታዊ መፍትሒ ውልቃውነትን ንውልቃዊ ባህግን ትሕቲ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ምስራዕ’ዩ።” – ኣባል ላዕለዋይ በዓል መዚ ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም።

ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ንዝተዳዕነነ ከቢድ ብድሆ ናይዚ እዋን ብሕታዊ መፍትሒ ውልቃውነትን ንውልቃዊ ባህግን ትሕቲ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ብምስራዕ ንስለኡ ዕዙዝ ኣስተዋፅኦ ምግባር እዩ። እዚ ንምግባር ዝፅገም ድማ እንተውሓደ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ከይግሃድ ዕንቅፋት ክኾውን ኣይግባእን ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ገሊፆም።

ካብዚ እንኮ ኣማራፂ መፍትሒ ወፃኢ ውልቀ ድልየትናን ባህግናን ንምምላእ ክንብል ህዝብን ወለዶን ዕዳ ክኸፍሉ ምግባር ብዝኾነ መለከዒ ትኽክልን ግቡእን ክኾን ኣይክእልን ዝበሉ ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ብዝበለፀ ዝግሃድ ንመስርሕ ሰላም ተጠንቅቕካ ብምሓዝ እዩ ክብሉ ኣገንዚቦም።

ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ኣብ ዕላዊ ገፆም ሐዚ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ከምዘለዎ እንሆ!

“ህዝባዊነትና ብተግባር ይኹን!

ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእል ደቂ ሰባት ተራእዩ ዘይፈልጥ ግፍዕን በደልን በፂሑዎ፤ ሳላ ፅንዓቱ፣ ሓድነቱን መስተንክራዊ ጅግንነቱን ግን ድሕሪ ብዙሕ ሓርጎፅ ጎፅጎፅ እውን እንተኾነ ኣብዚ ብርኪ በፂሑ ኣሎ። እንተውሓደ ካብ ሙሉእ ፅንተት ተሪፉ እዩ። ዋላ እንተኾነ ግን ኣብ ቅድሚኡ ዕድልን ፈተናን ዝተፈራረቕዎ ኩነታት እዩ ዘሎ።

ናይዚ እዋን ብሕታዊ መፍትሕ ውልቃውነትናን ን ውልቃዊ ባህግናን ትሕቲ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ብምግባር ንስለኡ ዕዙዝ ኣስተዋፅኦ ምግባር እዩ። እንተውሓደ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ከይግሃድ ዕንቅፋት ክንኾን ኣይግባእን።

ካብዚ ወፃኢ ውልቀ ድልየትናን ባህግናን ንምምላእ ክንብል ህዝብን ወለዶን ዕዳ ክኸፍሉ ምግባር ግን ብዝኾነ መለከዒ ትኽክልን ግቡእን ክኾን ኣይክእልን። ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ብዝበለፀ ዝግሃድ ከዓ መስርሕ ሰላም ተጠንቅቕካ ብምሓዝ እዩ።”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *