ኣብ ልዕሊ ህላወን ብራኸን መንነት ህዝቢ ትግራይ ክሳብ መወዳእታ ዝተዃሹሑን ዝኳሽሑን ዘለው ኣባላት መሪሕነት ፀጥታ ዝሰላሰል ዘሎ ወፍሪ ፀለመ ኣብ ልዕሊ ሓድነት ተጋሩ ዘነፃፀረ ሓደገኛ ተፃብኦ ስለዝኾነ ብእግኡ ደው ክብል ይግባእ ክብል ውድብ ህወሓት ኣፍሊጡ።

ብማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝተዳለወ ኣከባብራ መበል 49 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ኣመልኪቶም ብሜላ መራኸቢ ዙም መልእኽቲ ዘሕለፉ ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ከምዝገለፅዎ ፤ ኣብ ልዕሊ ህላወን ብራኸን መንነት ህዝቢ ትግራይ ክሳብ መወዳእታ ዝተዃሹሑን ዝኳሽሑ ንዘለው ኣባላት መሪሕነት ፀጥታ ዝሰላሰል ዘሎ ወፍሪ ፀለመ ኣብ ልዕሊ ሓድነት ተጋሩ ዘነፃፀረ ሓደገኛ መንገዲ ስለዝኾነ ብእግኡ ደው ክብል ይግባእ ኢሎም።ዝዓበየ ምሽጥር ዓወትና ዝኾነ ሓድነትና ንምዝራግን ንምብትታንን ብዙሕ ፃዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ግዜ ኢና ንርከብ ዝበሉ ዶ/ር ደብረፅዮን ብኲናት ጀኖሳይድ ዘይተዓወተ ዕላማ ግዳማውያን ሓይልታት ኣብዚ ሰለማዊ መድረኽ ሓድነት መሪሕነት ፀጥታን ህዝብን ብምልማስን ብምድሃልን ዘባል ዓወት ንኽረኽቡ ይህንደዱ ስለዘለው ንዚኦም ከምወትሩ ብስሙር ሓድነትና ኽቕህሙ ህዝቢ ክሓብርን ክረባረብን ይግባእ ኢሎም።

በዓል 11 ለካቲት እንትነኽብር ካብ ሕሉፍ ቃልሲ እናተመሃርና ብመንፈስ እቲ ቃልሲ መድረኻዊ ዕማምና ንምዕዋት ሓድነትና ኣሰጣጢምና ቃል እንኣትወሉ እዩ ዝበሉ ዶ/ር ደብረፅዮን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሰሚርና ሳላ ዘካየድናዮ ዓብዪ ምርብራብ ቃልሲ ናብ ሰለማዊ ፖለቲካዊ መድረኽ ቃልሲ ተሰጋጊርና ምህላውና ክፍለጥ ይግባእ ኢሎም።

ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይተፈፀሙ ወሰንቲ ተግባራት ክፍፀሙ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ሕብረት ኣፍሪካን ተደጋጋሚ ዝርርባት ጀሚርና ኣለና ዝበሉ ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ዘይተፈፀሙ ጉዳይ ልኣላውነት ፣ ምምላስ ተመዛበልትን ምርግጋፅ ተሓታትነትን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ክፍፀም ምርድዳእ ከምዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ዝተረፉ ተግባራት ብዝርዝር ንምርኣይ ኣብ ቀረባ ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ዝእከበሉን ዝካየደሉን መዓልቲ ቖፀሮ ተቖሪፁ ኣሎ ኢሎም ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *