“ኣብዚ ሓድሽ ዓመትን ኣውደኣመትን ካብ ቤት መረበቶም ንዝተመዛበሉ ወገናት ኣብ ምሕጋዝ ኩሉ ክፋል ህዝቢ ክረባረብ ይግባእ” – ማደኣት።

02 ጳጉሜን 2015 ዓ/ም

ኣብ ልዕሌና ተዳዕኒኑ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገም ንምፍዃስ ህዝቢ ፣ ሰብሃፍትን ግዱሳት ወገናትን ንተመዛበልቲ ወገናት ኽሕግዙን ክሕብሕቡን ከምዝግባእ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፀዊዓ።

ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ዕላዊ ገፃ ኣብ ዝዘርገሐቶ ፅሑፍ ከምዝገለፀቶ ኣብዚ ሓድሽ ዓመትን ኣውደኣመትን ዝወረደና ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገም ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ምእንታን ክንሰግሮ መንፈስ ምትሕግጋዝና ክብርኽ ከምዘለዎ ድሕሪ ምግላፅ ዝኣቱ ዘሎ ሓድሽ ዓመትን ኣውደኣመትን ሓደን እንዳበልዐ እቲ ካልእ ወገን ደኒኑ እንዳነብዐ ከየሕልፋ ንዝተመዛበሉ ወገናትና ኩሉ ህዝቢ ብፍላይ ክኣ ነጋዶን ጉዱሳት ወገናትን ኣብ ቀቀረበኦም ንዘሎ ተመዛባላይ ወገን ካብታ ገዛ ዘፍረየታን ዝርካቡን እንዳካፈለ ወገናቱ ክሕብሕብን ኣውድኣመት ከሕልፍን ፀዊዓ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *