ኣቡነ ጴጥሮስ ድሕሪ ካብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምጥራዞም – እንታይ’ባ ተዛሪቦም?

ንክውንነትን ሓቅን መስርሕ መንፈሳዊ ሃይማኖት ሓደ “ኣቡን” ጎስዮም ኣብ ቁሉዕ ወራር ትግራይ ሰብን ጥሪትን ክበሳበስ ብጅምላ ክጭፍጨፍን ኽቕንፀልን ከሎ ልዕሊ ስብእና መንፈሳዊ ሃይማኖት ንመስርሕ ፖለቲካ ሓርዮም ትማሊ ምስ ጫፍ ሓይልታት ትምክሕቲ ወጊኖም ንውግእን ወረውግእን ዝባረኹ ኣቡንየ በሃሊ ኣቡነ ጴጥሮስ – ቅድሚ ትማሊ ካብ ዝወፈርሉ መገሻ ንዓዲ ክኣትው ከለው ብሓይልታት ፀጥታ በታ ዝመፅዋ ነፋሪት ምስተጠረዙ “ኣብ ኢትዮጵያ “ሰብ ትሕቲ 10 ብር’ዩ ዝቑፀር” ክብሉ ፖለቲካዊ ስብከቶም ቀፂሎምሉ’ለው። “ትማሊ’ኸ?” ንዝብል ሕቶ ግን ምላሽ ኣይሃቡሉን።

ኣፍቲ ኣስታት 15 ሽሕ ሰዓቢ ዘለዎ ዕላዊ ገፅ ማሕበራዊ ሚድየኦም ድሕሪ ካብ ኢትዮጵያ ምጥራዞም “ሰብ ምዃን ተሳኢኑና’ሎ። ዝሒልና’ለና” ክብሉ’ውን ፖለቲካዊ ጎስጓስ ምስ መንፈሳዊ ሃይማኖት ኣሳፊጦም ክሰብኩ ተሰሚዖም። ዋዛ ኣይኮኑን ንቲ ፖለቲካዊ ስብከቶም ብተንቀሳቓሲ ምስሊ’ውን ኣብ ዕላዊ ገፆም ባዕሎም ጠቂዖሞ’ለው። ኣቡነ ጴጥሮስ! ናይ ሎሚ ዘረበኦም ምስ ናይ ትማሊ ግብሮም ንምንፅፃር ኣብ ሎሚ ኮይና ንስማዓዮም።

👇
👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *