አብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ወራር ዕስለ ንምምካት ሓይሊ ዕማም (task force)ተጣይሹ ይሰራሕ አሎ።

07 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ፕረዚዳንት አይተ ጌታቸው ረዳ

አብ ክነታት ወራር ዕሰለ አምበጣ አድሂቦም ንሚድያታት ትግራይ መብርሂ ዝሃቡ ፕሬዘዳንት ጌታቸው ረዳ አብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ወራር ዕስለ አምበጣ ብጣዕሚ ሰፊሕን ከቢድ ጉድአት እናበፀሐ ከምዝርከብን አብሪሆም።

ሰለዚ እዚ ወራር ዕሰለ አምበጣ ንምምካት ዘክእል ብርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዝምራሕ ሓደ ዓብይ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ኸምዘሎ አረዲኦም።

ብወገን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውስን በጀት ተሰሊዑ ከምዘሎ ዝገለፁ አይተ ጌታቸው እዚ ወራር ዕሰለ አምበጣ ንምምካት ቀንዲ መፍትሑ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ተዋዲዱ እንትምክቶ ጥራሕ ምኳኑ እውን አመልኪቶም።

እዚ ዕሰለ አምበጣ ካብ ካልእ ግዘ ፍልይ ዘብሎ ናብ ንፍስ ዝነፈሰሉ ቦታ ሰለ ዝንቀሳቀስ ናብይ ከምዘብል ንምፍላጡ አፀጋሚ እዩ ኢሎም።

እዚ ንምምካት ካብ መንግስቲ ፌደራል ውስን ሓገዝ እካ እንተሃለወ ምስቲ አብ ባይታ ዘሎ ፀገም አብ ግምት ብእታው ሓገዙ ከሐይል ፀዊዖም።

ብፍላይ አብዚ ዝቅፅል 2አዋርሕ ካብ የመንን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ካልእ ዕሰለ አምበጣ ክመፅእ እዩ ዝብል ስግአት ከምዘሎ እውን ዝገለፁ ፕረዚዳንት ጌታቸው እዚ ንምምካት ናይ ኩሉ ልዑል ርብርብ ይጠልብ ምባሎም ድወት ፀብፂባ ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *