“ንከተብ!” ብዝብል ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ቫይረስ ኮሮናን መንሽሮ (ካንሰር) ኣፍደገ ማህፀንን ከምዝካየድ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ሓቢሩ፡፡

08 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ነዚ ኣመልኪቶም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ሪእየ ኢሳያስ ሎሚ 8 ነሓሰ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ከምዝበልዎ፣ ካብ 9 ነሓሰ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ንተኸታታሊ 10 መዓልቲ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዕድሚኦም 12 ዓመትን ልዕሊኡን ንዝኾኑ፣ ክታበት መከላኸሊ መንሽሮ (ካንሰር) ኣፍደገ ማህፀንን ን14 ዓመት ዕድሚአን ደቂ-ኣነስትዮ፣ ስሩዕ ክታበት ንዘይጀመሩን ወይ ዘቋረፁ ትሕቲ ክልተ ዓመት ህፃውንቲ ድማ ክታበት፣ ፈተሽ ሕማም ፌስቱላን ሙልቆ ማህፀንን ፈተሽ ዝተጣመመ ወይ ኬባዕ እግሪ ዘለዎም ህፃውንቲ ወፍሪ ክታበትን ሕክምና ክወሃብ እዩ።

እቲ ወፍሪ ኣብ ወረዳ ሕንጣሎ ብዕሊ ከምዝጅመርን ሕብረተሰብ ካብ ዝንጉዓት ሓበሬታታት ርሒቑ ብሰብ ሞያን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝወሃብ ሓበሬታ ክሰምዕን ከተግብርን ከምዘለዎ ድማ እቶም ምክትል ሓላፊ ሓቢሮም።

ተወካሊ ዩኒሴፍ ኣይተ ያይንሸት ገብረዮውሃንስ ብወገኖም ዩኒሴፍ ነዚ ወፍሪ ንምዕዋት ልዕሊ 45 ሚልዮን ብር ወፃኢ ከምዝገበረን ሓገዙ ኣጠናኺሩ ከምዝቕፅልን ብምሕባር ሕብረተሰብ ብውነ ተረዲኡ ክጥቀመሉን ህፃናት ክኽተቡ ክገብርን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም።

ኣካያዲ ስራሕ ማሕበር እኖታት ንእኖታት ኣይተ ኣሸናፊ ኣስመላሽ ብግደኦም ትካሎም ንምዕዋት እዚ ወፍሪ ንምዕዋት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሐ ዝመፀ ምዃኑ ብምሕባር ብቐፃሊ ነቲ ወፍሪ ንምዕዋት ምስ ሚድያታት ሓቢሩ ከምዝሰርሕን ኩለን ሚድያታት ብተኸታታሊ ክሰርሓን መረዳእታ ንሕብረተሰብ ክበፅሓ ተላቢዮም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *