ንኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንትግራይ ዝወሃብ ሓገዝ መግቢ ዳግማይ ክጅመር ዝቐረበ ፃዊዒት

22 ሓምለ 2015 ዓ.ም

ናብ ኣመሓዳሪት ኤጀንሲ ኣህጉራዊ ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ሳማንታ ፓወር ዝተፀሓፈ ደብዳበ

(104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ) ኣዶ መንበር ጉጅለ ስራሕ ፖሊሲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ኢልሀን ኦማር (D-MN) ኢሉ እውን ሓባራዊ ኣቦ መንበር ባይቶ ኢትዮጵያን ኣባል ፖሊሲ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዝኮኑ ጆን ጋራሜንዲ (D-CA) ንኢትዮጵያ ዝግበር ሓገዝ መግቢ ዳግማይ ክጅመር ዝሓትት ደብዳበ ናብ ኣመሓዳሪት ኤጀንሲ ኣህጉራዊ ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ሳማንታ ፓወር ብሓባር ሊኢኮም ኣለዉ።

ክብደት ናይቲ ኣብ ሰብኣዊ ሬድኤት ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ፀገም ብዝግባእ ንርዳእ ኢና ዝበሉ እቶም ተወከልቲ እንተኾነ ግና ናይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰባት ብስእነት መግቢ ኣብ ሓያል ጥምየትን ዓፀባን ስለዝረከቡ ሓገዝ መግቢ ብህፁፅ ዳግማይ ምጅማር ኣገዳሲ ምኻኑ ኣረዲኦም።

ኢልሀን ኦማርን (D-MN) ጆን ጋራሜንዲን (D-CA) ወሲኾም ኣብ ደብዳቤኦም ከምዝገለፅዎ ዝላእክ ሓገዝ መግቢ ብዝተኻእለ መጠን ናብቲ ዝተፀገመ ህዝቢ ይበፅሕ ከምዘሎ ንምርግጋፅ ኣዝዩ ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ክነላሊ ኣለና ምስ በሉ ብሰንኪ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝዋሃብ ዝነበረ ሓገዝ መግቢ ደው ምባሉ ግና ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ወገናት ኣብ ሓደጋ ጥምየት የእትዎም ከምዘሎ ኣመላኪቶም እዮም።

ኣብ ባይታ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ግምት ብምእታው ሓገዝ መግቢ ናብ ንቡር ክምለስ ዝሓቱቱ ኮይኖም ነፍሲ ወከፍ ገበነኛ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብን ኩሉ ቅድመ ኩነት ክሳብ ዝማላእን ግና ክትፅበዩ የብልኩሙን ክብሉ ድሕሪ ምገላፆም ጉዳይ ተሓታትነት ጎና ገኒ ክስራሕን ድጋፍ መግቢ ግና ብቅልጡፍ ክጅመርን ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ናብ ኣመሓዳሪት ትካል ተራድኦ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ሳማንታ ፓወር ዝለኣክዎ ግልፂ ደብዳበ ።

ብሰንኪ እዚ ሓገዝ መግቢ ደው ናይ ምባል ውሳነ ዝመፅእ ዘሎ ወሰኽ ስቓይ ዘጉልሕ ናይ መጀመርታ ፀብፃባት ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ፤ ነዚ ፀገም ንምእላይን ህይወት ዜጋታት ንምድሓንን እውን ህፁፅ ዝኾነ መፍትሒ ከምዝጠልብ ኢልሀን ኦማርን ጆን ጋራሜንዲን ኣብ ፅሕፎም ገሊፆም እዮም ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *