“ንትግራይ ሓዊሱ ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ኣንፀላልዩ ኣሎ።” – መንግስቲ እንግሊዝ።

“ኩነታት ኢትዮጵያ ብኹለመዳዩ ቅልውላው ዓሲሉ ከሎ ዓለም ትኹረት ኣይትህበሉን ዘላ።” – ውድብ ሑቡራት ሃገራት።

👉 “ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ክኣ ኣብ ትግራይ እቲ ዘድሊ ነገር ሓገዝ መግቢ ጥራይ ዘይኮነስ ሰባት ናብ ሕርሻኦምን ናብ መረበቶምን ተመሊሶም ንባዕሎም ክምገቡ ምሕጋዝ’ዩ እቲ ወሳኒ ነገር።” – ፕሮግራም ምግቢ ዓለም።

============================

እንግሊዛዊ ሚኒስተር ኣፍሪካ ኣንድሪው ሚቸል ሎሚ ቕነ ንትግራይ ብምውራድ ኣብ ከባቢታት ኣጉላዕን ሆስፒታል ዓይደርን ተዘዋዊሮም ድሕሪ ምዕዛቦም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ከምዝገለፅዎ ኣብ ትግራይ ሓደጋ ጥምየት ከምዘሎ ኣረጋጊፀ’ለኹ ኢሎም።

እቶም ሚኒስተር ኣፍሪካ ኣንድሪው ሚቸል ንኣጉላዕ ኣብ ዝወረዱሉ እዋን ኣደታት ቅልፅም ደቀን ክዕቀን ከሎ ብጭንቀት ተሰሪዐን ክፅበያ ከምዝተዓዘቡን ኣብ ዓፅሚ – ስጋ ብዝወሓደ መጠን ሕፅረት መግቢ ክዕቀን ከሎ ፤ እተን ነርስታት ነቲ ዝሓዛኦ ዝርዝር ብምዕዛብ ኩሉ እቲ መረዳእታ ከምዘርእዮ እንተኾይኑ ቍፅሪ ግዳይ ጥሜት እናገደደ ይኸይድ ከምዘሎ ዘመልክት’ዩ ኢሎም።

እቲ ክካየድ ዝፀንሐ ውግእ ድሕሪ ምኽታም ውዕል ፕሪቶርያ ደው እኳ እንተበለ ፅልዋታት ናይቲ ውግእ ግን መሊኡ ኣይተፈትሐን። ክሳብ ሕዚ ይቕፅል ብምህላዉ ኣብ ትግራይ ብውሑዱ ሓደ ሚልዮን ተፈናቐልቲ ገና ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣይከኣሉን።

እዚ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ብኣግኡ ጉቡእ ኣቓልቦ ተዘይተዋሂብዎ ብሑሱም ጥሜት ናይ ዝሃልቕ ህዝቢ ክኸፍእ ከምዝኽእል ብምሕባር መኔግስቲ እንግሊዝ ዝከኣሎ ኩሉ ከምዝገብር ኣፍሊጦም።

ብሰንኪ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ሕርሻን ዘራእትን ዘዕነዉን ሚልዮናት ካብ ገዛኦም ክፈናቐሉ ዘገደዱን ማንታ ጥፍኣታት ግጭት ድርቅን ጥምየትን ኣስዒቡ ህዝቢ ኣብ ስቓይ ይርከብ።

ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ራሚዝ ኣላክባሮቭ ብወገኖም ንኩነታት እታ ሃገር ዝተረሰዐ ቅልውላው “ዓለም ትኹረት ኣይትህበሉን ዘላ” ክብሉ ነቒፎም።

“ኣብ ካልእ ቦታታት ብዘጋጠመ ኩሉ ሽግራትን ፀገማትን ንሓዝን እንተኾነ ኣብዚ ክፋል ዓለም ዘለዉ ሰባት’ውን ክርስዑ የብሎምን። ክንውደብ ኣለና፤ ለገስቲ ድማ ኣበርክቶኦም ከሐይሉ ይግባእ” ክብሉ ተዛሪቦም’ለው ከም ፀብፃብ ቢቢሲ።

ኣብ ኢትዮጵያ ንፕሮግራም መግቢ ዓለም ወኪለን ዝተዛረባ ክሌር ኔቪል ብወገነን እቲ ዘድሊ ነገር ሓገዝ ቀረብ መግቢ ጥራይ ዘይኮነስ ሰባት ናብ ሕርሻኦምን ቤት መረበቶምን ተመሊሶም ንባዕሎም ክምገቡ ምሕጋዝ ምዃኑ ኣፍሊጠን።

እቲ ፀገም ገለ ክፋል እታ ሃገር ክሳብ ሕዚ ብሚሊሻታትን ሓይልታት ኤርትራን ተታሒዙ ምህላዉ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ተደራራቢ ቅልውላዋት ኢኻ ትረክብ ዝበላ

ክሌር ኔቪል”ድርቂ ኣሎ፤ ሰባት ካብ ናይ ክልተ ዓመት ግጭት ምሕዋይ ተሳኢንዎም ፤ ምውሳኽ ዋጋታት ሸቐጣትን ምውሳኽ ተርእዮታት ሕማምን ኣለዉ። እዚኦም ኩሎም ብሓባር ንሰባት ዝያዳ ናብ ጥምየትን ሕፅረት መግቢን እዮም ዘሳጥሕዎ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሰባት ዝኸውን ሓገዝ መግቢ እንተዘይረኺብና እቲ ኩነታት እናገደደ ክኸይድ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢለን።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *