ንብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ንክብርታት ቃልሲ ህወሓት ንዘቆናፅቡ ኣካላት ዘተኣናግድን ዘፍቅድን መስርሕ ክህሉ ኣይግባእን ክብሉ ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ ገሊፆም።

ፕረዚዲንት ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ብምኽንያት መበል 49 ዓመት 11 ለካቲት ኣብ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ፓነል ከምዝገለፅዎ ህዝቢ ትግራይ ንዝኣመነሉን ተወዲቡ ተቓሊሱ ንዝረኸቦም ረብሓታት ይኹን ክብርታት ንምቁንፃብ ይኹን ንምንእኣስ ዘፍቅድ ሓይሊ የለን ኣይክህሉን’ውን ኢሎም።

ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣንፃር ክብርታቱን ረብሓታቱን ብትሪ እንዳተቓለሰ ዝመፀ ህዝቢ’ዩ ዝበሉ ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ ብረታዊ ቃልሲ 17 ዓመታት ድማ ህዝቢ ቅድም ኢሉ ንዘካይዶም ዝነበረ ቃልስታት ብዝተወደበ መልክዑ ብዝተኻየደ ፍትሓዊ ቃልሲ ንዝተረኸቡ ዓበይቲ ረብሓታት ህዝቢ ክዝንጋዕ ኣይግባእን ክብሉ ገሊፆም።

ህወሓት ኣብ ህዝባውነት ፣ ፅንዓትን ንፍልልያትካ ብሓሳብ ኣብ ምፍታሕ ስልጡን ክብርታት ዝወነነ ውድብ’ዩ ዝበሉ ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ እቲ ቀንዲ ፀገም እብ ፖለቲካዊ መስርሕ ፖሊሲን ዕላማን እቲ ውድብ ዘይኮነስ ብፍላይ ኣብዚ ሐዚ እዋን ንቲ ውድብ ደው ዝበለሎም ኣብ ምትግባርን ምፍፃምን ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሃጓፍን ድኽመትን’ዩ እቲ ቀንዲ ሽግር ኢሎም።

ንህወሓት ከም ህወሓት ዝነበረን ዝፀንሐን ስልጡን ክብርታት ብምዕቃብ ንዘለውዎ ሃጓፋትን ድኽመታትን መሪሕነት ብምሕካም እቲ ውድብ ብዝተጠናኸረ መልክዑ ከምዝቕፅል ዝኾነ ይኹን ሰብ ክጠራጠር የቡሉን ኢሎም።

ዝድላዩ ኣፈላላይ ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘየገድስ ንረብሓን ድሌትን ህዝቢ ኣብ ሸትኡ ንምብፃሕ ንፍልልያትካ ኣሪምካ ንህዝቢ ደው ምባል ሎሚ ይኹን ፅባሕ ኣገዳሲ’ዩ ኢሎም ፕረዚዲንት ጌታቸው ረዳ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *