“ንቐፃሊ ዕላማታትና ብዝግባእ ክነዐውት ፈተናታትና ክንብድህ ጥንካረና ክንዕቅብ ይግባእ” – ጀነራል ዮውሃንስ ወ/ጅወርግስ።

ከም ህዝቢ እቲ ሕዚ ኣቲናዮ ዘሎና ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ፈታንን ዝኾነ ወሳናይ ምዕራፍ ቃልሲ ብዓወት ንምስጓም ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ልቢ ክኸውን ከምዝግባእን ንቐፃሊ ዕላማታትና ብዝግባእ ክነዐውት ፈተናታትና ክንብድህ ጥንካረና ክንዕቅብ ይግባእ ክብሉ ጀነራል ዮውሃንስ (መዲድ) ምዒዶም።

ጀነራል ዮውሃንስ ወልደጅወርግስ ንዚ ዝተዛረቡ ደረት ኣልቦ ፅንዓት ዘርእስታ መፅሓፍ ንምምራቅ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ’ዩ።

ህዝቢ ትግራይ ካብ ፅንተትን ብርሰትን ንምድሓን ዝተኸፈለ ክቡር መስዋእትን መቑሰልትን ኣብ ማህደር ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እእላፍ ማህደር መዛግብቲ ውዕሎ ተጋደልትና እንትንግንፅል ኣናሻዕ ዝለዓለሉን ዝዝንተወሉን ዘኹርዕን ዘሕብንን’ዩ ድሕሪ ምባል ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና ምዕራፍ ቃልሲ ክንደይ ዝኣክል ፈታንን ዝተሓላለኸን ምዃኑ ብቐልቢ ተረዲእና ዘለውና ዕድላት ንምጥቃም ሓድነት ፅንዓትን ስምረትን ትግራዋይ ይጠልብ ኢሎም።

እቲ ሰላማዊ መድረኽ ሒዝዎም ዝመፁ ፀጋታት ፀንቂቅና ክንጥቀም ሽርሒ ፀላእትና ክመክን ከም ህዝቢ ምምኽኻርን ምክእኣልን ከምዝግባእ ፤ መፍረያይ ሓይሊ ሓዱሽ ወለዶ መንእሰይ ትግራይ ኣሰር ኣያታቱ ክኽተልን ምስ ኩነታት እናተዓፃፀፈ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ድርብ ህዝባዊ ሓላፍነት ክስከምን ኣተሓሳሲቦም።

ኣብ መወዳእታ ተጋዳላይ ዮውሃንስ ወልደ ጅወርግስ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምቅላስ ከም ፀጋ ቆፂርና ምስ ህዝብና ኮይንና ንቐፃሊ ዕላማታትና ብዝግባእ ክነዐውት ፈተናታትና ክንብድህ ጥንካረና ሐዝ’ውን እናሻዕ ክንዕቅብ ይግባእ ኢሎም ኣለው ከም ፀብፃብ ድወት፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *