ናይ ሎምዘበን መበል 49 ዓመት 11 ለካቲት ህወሓት መኸተ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት ውሽጡ ፈትሹ ናይ ቀፃሊ ወሎዶ ውድብ ኰይኑ ክቕፅል ዘኽእሎ ዓቕሚ ክፍጠር ዘኽእል ኩለመዳያዊ ምንቅስቓስ ንምግባር ቃል ንኣትወሉ ዕለት እዩ ክብሉ ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ ገሊፆም፡፡

ኣብ ሑቡራት ኣሜሪካ – ስያትል ንዝነብሩ ድያስፖራ መበል 49 ዓመት ምጀማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት ንዘኽብሩ ዘለው ድያስፖራ ትግራይ ብሜላ መራኸቢ ዙም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከምዝገለፅዎ ናይ ሎምዘበን መበል 49 ዓመት 11 ለካቲት – ውድብ ህወሓት መኸተ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት ውሽጡ ፈትሹ ናይ ቀፃሊ ወሎዶ ውድብ ኰይኑ ክቕፅል ዘኽእሎ ዓቕሚ ክፍጠር ዘኽእል ኩለመዳያዊ ምንቅስቓስ ንምግባር ቃል ንኣትወሉ ዕለት እዩ ኢሎም።ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ኣንፃር ጭቆናን ወፅዓን እናተቓለሰ ብዙሕ መስተንክራዊ ዓወት ዝሓፈሰ ህዝቢ እዩ ፤ 11 ለካቲት ብዝተወደበ መገዲ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ፕሮግራምን ኣተሓሳስባን ዓሲሉ ስርዓት ንምቕያር ቃልሲ ዝተጀመረላ ዕለት ስለዝኾነት ብድምቀት ከኽብራ ኢና ኢሎም ፡፡

ዲያስፖራ ትግራይ ፤ ትግራይ መሊኣ ሓራ ክትወፅእ፣ ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝነብር ህዝብና ሓራ ክወፅእን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብና ብዝተማለአ መንገዲ ክረጋገፅን ቃልስኹም ዝያዳ ከተጠናኽሩ ይግባእ ኢሎም ምክትል ኣቦ መንበር ውድብ ህውሓትን ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝብና ኣብ መኸተ እዩ ዝርከብ ዝበሉ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ህዝብና ኣብ ዝተመዛበለሉ፣ ንምርግጋፅ መሰል ዓረሰ ውሳነ ዓብዪ መሰዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ኣብዘይተረጋገፀሉን ብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ስለንርከብ ሓድነትና ኣስጢምና ኽንቃለስ ይግባእ ኢሎም።

ሃረኳት ፅዒሩ ዝሓድር ጠንካራ ህዝብና ብሰንኪ ፀላእቲ ዘፍፀምዎ ተግባርን ሓደጋ ተፈጥሮን ኣብ ጥሜት ኣብ ዝወደቐሉ ኩነታት ኮይና ኢና 11 ለካቲት ነኽብር ዘለና ዝበሉ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ 11 ለካቲት ዝፈጠሮ ተወዲብካ ናይ ምቅላስን ተቓሊስካ ናይ ምዕዋትን መንፈስ ሕዚ እውን ኣብ ቦትኡ ምህላዉ ከረጋግፅ ይደሊ ኢሎም፡፡

ውድብ ህወሓት ኣብ ውሽጡ ዝገጠምዎ ፀገማት ፤ ውሽጡ ፈትሹን ኣሪሙን ኣብ ዝሓፀረ ግዘ ናብ ነባር ቁመንኡ ካብ ምምላስ ካሊእ ኣመረፂ ከምዘይብልና ፈሊጥና ብኹሉ ዓይነት መንገዲ ጉደለታትና ኣሪምና ለውጢ ክነምፅእ ትግራይ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክትበፅሕ ዘኽእላ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ ቃል ኣብ ዝኣተናሉ ኩነታት ኮይና ኢና እዚ በዓል ነብዕሎ ዘለና እውን ኢሎም ፕረዚዳንት ጌታቸው ረዳ፡፡

ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከብ ህዝብና ኣብ መኸተ ዝፈፀሞ መርኣያ ገድሊ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ዘዘኻኸሩ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ከም ውድብ ህወሓት ይኹን ግዝያዊ ምምሕዳር ምሳኹም ዘለና ርክብ ዝያዳ ብምጥንኻር ኣብ ህልውና ህዝብና ብሙሉእ ትኹረትን ኣቓልቦን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም፡፡

ዲያስፖራ ተጋሩ፤ ትግራይ መሊኣ ሓራ ክትወፅእ ፣ ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝነብር ህዝብና ሓራ ክወፅእን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብና ብዝተማለአ መንገዲ ክረጋገፅን ቃልስኹም ክተጠናኽሩ የዘኻኽር ኢሎም ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *