ናብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ሃገረ ደቡብ ሱዳን ሳልቫ ኪር ንምእታው ዝኽልክል ሓድሽ ሕጊ – መንግስቲ እታ ሃገር ኣፅዲቑ።

ካቢነ ሚኒስትራት ደቡብ ሱዳን ኣፅዲቕዎ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ናብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ሳልቫኪር ምእታው ዝኽልክል ሓደሽቲ መምርሒታት ዘካተተ’ዩ።

ፕረዚደንት ሳልቫ ኪር ማያርዲት ብሰንኪ ጥዕናዊ ፀገም ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ካብ ማሕበራዊ ርክባት ተኸዊሎም ፀኒሖም’ዮም።

ነዚ ናይ ጥዕና ፀገሞም ንምቅላል ካቢነ ሚኒስተራት ንፕረዚደንት ክረክብ ዝደለየ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን መጀመርያ ክምላእ ዝግበኦ ቅጥዒ መሊኡ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ክሰድድ፣ ብድሕሪኡ ቆፀራ ተዋሂቡዎ ኣብ ቆፀርኡ ክርከብ ዝእዝዝ ዝረቐቐ መምርሒታት’ዩ ኣፅዲቑ።

ሓፈሻዊ መረፃ ክካየድ ተቓሪቡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብከምዚ መንገዲ ርክብ ፕረዚደንት ክሕፀርን ኽግደብን ተደልዩ ዘሎ፣ ካልእ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣለዎ ዝብል ሓሜትን ምጉርምራምን ካብ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን እታ ሃገር ይቐርብ ኣሎ።

እዚ ውሳነ’ዚ፣ ንፕረዚደንት ሳልቫ ኪር ጥራይ ዘይኮነ፣ ንኣማኸርቲ ፕረዚደንትን ናይ ፀጥታ ሰበስልጣንን ሓዊስካ ንሓያሎ ኣካላት መንግስቲ ስለዝግድብ ፣ ግቡእ መፅናዕቲ ዘይተገብረሉ ቢሮክራስያዊ ኣሰራርሓ’ዩ ዝብል መረረት’ውን ካብ ሰበስልጣን’ቲ መንግስቲ ይውሕዙ ኣለዉ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *