ትካል ጥዕና ዓለም(WHO) ኣብ ትግራይ መቐለ ሓዱሽ ቤት ፅሕፈት ምኽፋቱ ዕላዊ ገይሩ ።

27 ሓምለ 2015 ዓ.ም

ትካል ጥዕና ዓለም ዝተፈላለዩ ናይ ቴክኒክ፣ፍይናንስ ከምኡእውን ንቢሮ ጥዕና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ንዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናገ ከምዝመፀ ብምግላፅ ኣብ መቐለ ጨንፈር ትግራይ ዝኽፈት ዘሎ ሓዱሽ ቢሮ ምስ ሴክተር ጥዕና ትግራይ ዝነበሮ ርክብ ዘጠናኽር ምዃኑ ገሊፁ።

ኣብቲ ስነ ስርዓት ምኽፋት ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ትግራይ ዝወገኖም ስራሕቲ ቀሪቦም እዮም።

ትካል ጥዕና ዓለም ሓድሽ ቤት ፅሕፈት ኣብ መቐለ ትግራይ ምኽፋቱ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ዝተፈላለዩ ናውቲ ሕክምና ፣ኣፋውስ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ሃንፅቲ ምግቢታት ብሓገዝ ኣበርኪቱ እዩ።

ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ሓገዝ ሓለፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶ/ር ኣማኑኤል ሃይለ ተረኺቦም ተቐቢሎም ።

ድወት

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *