ትካል ኦርጋኒክ ባህላዊ ዱኩዕን ፅረ ባልዕን ቶፕ ምህርቲ ሓረስቶት ኣብ ምስሳን ይሰርሕ ምህላው ገሊፁ፡፡

ኣካያዲ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ኣብርሃም ታደሰ ከምዝሓበርዎ

ንዝዓረቐ መሬት ኣልሚዕኻ ዝሓሸ ምህርቲ ንምሕፋስ ትካል ኦርጋኒክ ባህላዊ ድኹዕን ፀረ ባልዕን – ባህላዊ ድኹዒ ኣብ 21 መዓልቲ ክበፅሕ ዘኽእል ከሚካል ኣምሪቱ ንሓረስቶት የባፅሕ ከምዘሎ ኣፍሊጦም፡፡

እዚ መስርሕ እዚ ንሰብ ሞያ ሕርሻ ኣብ ምድላው ባህላዊ ድኹዒ ኣድሂቡ ስልጠና ይወሃብ ከምዘሎን ቀንዲ ዕላማ እዚ ስልጠና በብኸባቢኦም ንዚ መስርሕ ባህላዊ ዱኽዒ ብምፍራይ ንሓረስቶት ተጠቀምቲ ንምግባር ዝዓለመ ከምዝኾነ ኣረዲኦም።

ንትካል ዩኤስ ኤይድ ወኪለን ኣብቲ ስልጠና ዝተረኸባ ሚስ ኑርያ ራሽድ ማርክ ብወገነን ከምዝገለፅኦ ኣብ ትግራይ ከባብያዊ ፀጋታት ተጠቒምካ ዝዳሎ ዘሎ መሰሰኒ ምህርቲ ባህላዊ ዱኽዒ ቁጠባ ትግራይ ኣብ ምብራኽ ዝለዓለ ግደ ከምዝህልዎ ብምሕባር ትካል ዩኤስ ኤይድ ድማ እተ ባህላዊ ዱኹዒ ናብ ኩሉ ሓረስታይ ብምብፃሕ ድጋፍን ክትትልን ከምዝገብር ኣብሪሀን፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *