ትካል እኖታት ንእኖታት ምስ ቢሮ ጥዕና ትግራይ፣ ሃምሊን ፊስቱላ ከምኡ’ውን UNFPA ብምትሕብባር ወፍሪ ምሕካም ሙልቆ ማህፀን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ንምክያድ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ዘተ ይሳለጥ’ሎ።

ልዕሊ ሸሞንተ ሸሕ ኣዴታት ግዳይ ፀገም ሙልቆ ማህፀን ከምዘጋጠመን ኣብ ግምት ብምእታዉ ንምምርማርን ምሕካምን ዘኽእል ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ መልእኽቲ ዘሕለፉ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለ ፣ ኣብ ዝካየድ ምርመራን መጥባሕትን ንዝሳተፉ ሓካይም እቲ ግልጋሎት ሕክምና ንኣዴታት ብዝምጥን ሓልዮትን ትኹረትን ክስራሕ ኣገንዚቦም።

ብሰንኪ ቁሉዕ ወራር ቁፅሪ ሙልቆ ማህፀን ዘጋጠመን ኣዴታት ከምዝወሰኸ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተገለፀ ኾይኑ፣ በቲ ሐዚ ዝጅመር ዘሎ ወፍሪ ሙልቆ ማህፀን ዘጋጠመን ኣዴታት በቢ ከባቢኡ ካብ ፅባሕ 21 ለካቲት 2016 ዓ/ም ጀሚሩ ግልጋሎት ሕክምና ከምዝወሃብ ተሓቢሩ።

ፀገም ሙልቆ ማህፀን ዘጋጠመን ኣዴታት ኣብ ከተማታት ሽረ፣ ኣኽሱም፣ ዓድዋ ፣ ዓዲግራት ፣ ማይጨው፣ ተምቤን መቐለን ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት እቲ ግልጋሎት ክረኽባ ምዃነን ተሓቢሩ ።

ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ፀገም ሙልቆ ማህፀን ዘጋጥመን ኣዴታት ብምምርማርን ምሕካምን በቲ ፀገም ዝሳቐያ ኣዴታት ንከይህልዋ መደብ ተታሒዙ ይስራሕ ከምዘሎ ድማ ተገሊፁ’ሎ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *