ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም (FAO)ን ማእኸል ምርምር ሕርሻ ትግራይን ተላፊኖም ሕፅረት ምሩፅ ዘርኢ ሓረስቶት ትግራይ ንምቅላል ዘኽእሉ ስራሕቲ የሳልጡ ከምዘለዉ ትካል ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣፍሊጡ።

ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ዶክተር ገብረኣምላክ በዛብህ ከምዝሓበርዎ ምስ ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም (FAO) ብምትሕብባር ኣብ 10 ማእኸላት ምርምር ኣብ ልዕሊ 460 ሄክታር መሬት ዝሸፈነን ንልዕሊ 1200 ሓረስቶት ዘሳተፈን ንዘሎ ሕፅረት ምሩፅ ዘርኢ ሓረስቶት ትግራይ ንምቅላል ኣብ ስርናይ፣ ጣፍ፣ ምሸላን ዕፉንን ካልኦትን ሰፋሕቲ ስራሕ ይስራሕ ከምዘሎ ኣረዲኦም።

ካብ ሞንጎ እቶም ንዘሎ ሕፅረት ምሩፅ ዘርኢ ሓረስቶት ትግራይ ንምቅላል ዓሊሙ ብግብሪ ናብ ዝሰረሐሉ ዘሎ ወረዳ ደጉዓ ተምቤን ጣብያ ልምዓት ተንቀሳቒሶም ከምዝተዓዘቡን ብመንፅር ትፅቢት ዝተገበረሉ ፅቡቕ ይኸይድ ከምዘሎን ሓቢሮም።

እቲ ፍርያት ሙሩፅ ዘርኢ ንእቶት ምስ በቕዐ ኣብ ዕዳጋ ካብ ዘሎ ዋጋ 15 ሚኢታዊ ወሲኹ ማእኸል ምርምር ሕርሻ ባዕሉ ብምዕዳግ ንቲ ሙሩፅ ዘርኢ ብዝምልከቶም ተመራመርቲ ዳግመ ምርግጋፅ ምስተገበረሉ ናብ ካልኦት ሓረስቶት ትግራይ ከምዝባፃሕ ኣረዲኦም ።

ኣብ ምፍራይ ሙሩፅ ዘርኢ ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ብወገኖም ስኣን ቀረብ ምሩፅ ዘርኢ ብዘይ ፍረ ክፀንሕ ዝነበረ መሬት ብሽዊት ቀውዒ ንክሽፈን ምግባሩ ምስጋንኦም ድሕሪ ምግላፅ ንሶም’ውን ናብ ካልኦት ሓረስቶት ንኽባፃሕ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ከነካይድ ኢና ኢሎም ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *