ተመዛበልቲ ወገናት ድሕንነቶም ብዘውሐሰ ኣገባብ ናብ መረበቶም ክምለሱ ካብቶም ዓበይትን ወሳንን ዓንቀፅ ውዕሊ ፕሪቶርያʼኳ እንተኾነ ንዚ ቀያዲ መስርሕ ሰላም መንግስቲ ፌደራል ከተግብር ኣይከኣለን።

ውዕሊ ፕሪቶርያ ሒዝዎም ዝተበገሰ ኣምራትን ከይዲ ኣፈፃፅምኡ ታይ ይመስል ዝብል ሓሳብ ብምልዓል እዚ ውዕሊ ብሙሉእነት ንምትግባር ግደ ማሕበረሰብʼ ታይ ክኸውን ከም ዝግባእ ንምምልኻት ዝዓለመ ዘተ ብሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ዋዕላ ንቐያዲ መስርሕ ዉዕል ፕሪቶርያ ብዘይምትግባሩ ህዝቢ ይንገላታዕ ኣሎ ኢሎም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *