ብ12 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ ሸቂለን ዝልወጣሉ መንበሪ ገዛ ተሃኒፁ።

ብ12 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ሸቂለን ዝልወጣሉ መንበሪ ገዛ ተሃኒፁን ሙሉእ ውሽጣዊ ናዉቲ ገዛ ዝተማለአሉን ሎሚ ተመሪቑ።

እቲ ህንፃ ኣብ ክፍለ ከተማ ኲሓ ኣብ ማእኸል ሕክምና ስጋደዌ ሄዎ ዝዓረፈ ኮይኑ ሙሉእ ናውቲ ገዛ ዘማለአን ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእኸል ሕክምና ቆርበት ሂዎ ዝተፈላለዩ ቀረብ ምግቢ ብምሻጥ ናብረአን ዝልውጣሉን ሃፍቲ ዘኻዕብታሉን ከምዝኾነ ኣፍቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ተገሊፁ።

እቲ ብጣልያናዊት ኣና ጁዘፔን ዝተሃነፀ መንበሪ ገዛ 12 ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ ን2 ዓመት ብናፃ እንዳተቐመጣ ሸቂለን መነባብሮአን ኣማሓይሸን ዝወፃሉ ከምዝኾነን በብዙሩ ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ እንዳተመልመላ ዝሰርሓሉ ህንፃ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ’ሎ።

ህንፀት እቲ መንበሪ ገዛ ኣብ ምፍታሕ ፀገማት እተን ተጠቀምቲ ዝኾና ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ ዓብይ ረብሓ ከምዘለዎን እዚ ሰናይ ተግባር ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ድማ ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ኲሓ ኣይተ ሃፍቶም ውሬታ ኣፍቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ተረኺቦም ሓቢሮም፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *