ብ1ሚሊዮን ብር ዝተዓደጉ ኮበርታታትን መድሓኒትን ንዉጉኣት ሰራዊት ትግራይ ሓገዝ ተገይሩ፡፡

  22 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ካብ ሜልበርን ኣውስትራልያ መፅኦም ነቲ ሓገዝ ዘበርከቱ ኣይተ ኣረፋይነ በርሀ ኣብ ማእኸል ዉጉኣት ብዙሓት ፀገማት ከምዘሎ ትዕዝብቶም ብምግላፅ ብማሕበሮምን ካልኦት ዲያስፖራን ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ቐፃላይ ክኾን ይግባእ ኢሎም፡፡

1549 ኮበርታታትን ሓደ ሚእቲ ሽሕ ዝወድአ መድሓኒትን ከምዝተረከቡ ዝሓበሩ ሎጅስትክ ማእኸላይ ሪፈራል ሆስፒታል ተጋዳላይ ገብረ መድህን ገብረ ሃንስ ኣብተን ማእኸላት ሕኪምና መጥባሕቲ ብምጅማሩ ብዙሓት ዘይተማልኡ ናዊት ሕኪምናን መድሓኒትን ካልኦት ፀገማት ብምህላዉ ኣብ ውሽጢን ደገን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕውየት ጉድኣትና ሓገዝ ክገብር ፀዊዖም፡፡

ቅድሚ ክብል ዝነበረ ሕቶ ኣሰራርሓን ምሕደራን ማእኸላት ዉጉኣት ሰራዊት ትግራይ ተፈትሑ ዝመፅኡ ሓገዛት ብቐጥታ ናብቲ ዉጉእ ክበፅሕ ካብ ኣባላት ዉጉኣት ሰራዊት ኮሚቴ ከምዝተጣይሸ ዝገለፀ ተጋዳላይ ገብረማርያም ኣበበ ዝሕግዙ ኣካላት ነዚ ፈልጦም ሓገዞም ክገብሩ ፀዊዑ ክብል መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ፀብፂቡ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *