ብደረጃ ሃገር ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ስምምዕ ሰላም ንምጥንኻርን ውሑስ ንምግባርን ሙሁራት ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ልዑል ትኹረት ሂቦም ክሰርሑ ከምዘለዎም ተገሊፁ።

እዚ ዝተገለፀ ኣብቲ ካብ ዝየፈላለያ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዝተዓደሙ ሙሁራትን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ዓበይቲ ዓዲን ዘሳተፈ ኣብ ዝተሰላሰለ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ሰላም እዩ።

ካብ ዝተፈላለያ ዩንቨርስታት እዛ ሃገር ዝመፁ ሙሁራትን ካልኦት ብምስታፍ ዩንቨርስቲ መቐለ ዘዳለዎ ዓለም ለኸ መድረኽ ሰላም ጎንፅታትን ኣፈላላያትን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣፍደገ ዝኸፍትን ምኻኑ ዝጠቐሱ ተሳተፍቲ እንተኾነ ዘላቒ ሰላም ንምምፃእ ካብ ፅንሲ ሓሳብ ምዉፃእ ኣብ ባይታ ዘሎ ፀገም ብምፍላይን ብባህላዊ ዕርቂ ምርግጋፅ ሰላምን ትኹረት ገይርካ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም።

ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስተር ሰላም ዶክተር ከረዲን ተዘራ እቲ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ከይዲ ስምምዕ ሰላም ክጠናኸርን ዘላቕነት ክህልዎን ሙሁራት ኣብ ምጥንኻር ሰላም ትኹረት ገይሮም ክሰርሑ ኣገንዚቦም።

ኣብ ሚኒስተር ትምህርቲ ፈፃሚ ስራሕ ጉዳያት ምሕደራ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዶክተር ሰሎሞን ኣብርሃ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝተኻየደ ኣዕናዊ ኲናት ኣብ ትምህርቲ ዓበይቲ ክሳራታት ከምዝበፅሑን ጎንፅታት ንምፍታሕ ሰላማዊ ዘተ ቐንዲ መማረፂ እዩ ኢሉ ዩንቨርስቲ መቐለ ዝወሰዶ ተበግሶ ንኢዶም።

ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ስርዓተ ትምህርተን ጉዳይ ሰላም ኣካቲተን ትምህርቲ ክህባ፣ መፅናዕቲ መሰረት ዝገበረ ዘተ ኸካይዳን ኣብ ህንፀት መናእሰይ ክሰርሓን ዶክተር ሰሎሞን ፀዊዖም።

ኣብቲ ኮንፈረንስ ብሙሁራት ዉሽጢ ዓድን ወፃእን ኣብ መፍትሕታት ጎንፅን ምርግጋፅ ዘላቒ ሰላምን ኣመልኪቶም መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቐሪቦም ተዘትዩሎም’ሎ ከም ፀብፃብ ኤመሓት።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *