ብትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዎች ናብ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተፀሓፈ ደብዳበ

26 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

(104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ) ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዎች ናብ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳበ ከምዝበሎ ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀሙ ገበናት ዝምርምር ኮሚሽን ስርሑ ብኣግኡ ንምቁራ} ዝተወሰደ ውሳነ ዘስንብድ እዩ ድሕሪ ምባሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብዝተፈፀመ ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2021 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪካ መርማሪ ኮሚሽን ንምቛም ዝወሰዶ ተበግሶ ሲቪላዊ ማሕበራትን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ብሓጎስ ከምዝተቀበልዎ ኣፍሊጡ እዩ።

ስለዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ዝተፈፀሙ ኩሎም ዓለምለካዊ ገበናት ተሓታትነት ኣብ ዘይተረጋገፀሉን ግዳያት ፍትሒ ኣብ ዘይረከቡሉን እቲ መርማሪ ኮሚሽን ስልጣን ክቋረፅ ብምውሳኑ ኣዝዩ ዘድንግፅ ተግባር ምኻኑ ዝሓበረ እቲ ደብዳበ እዚ ውሳነ እዚ እውን ኣብ መፃኢ ኣብ መላእ ኣህጉር ንዝፍፀም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንዝወሃብ መርመራታት ኣመና ዝጎድእ ምንቅስቓስ አዩ ክብል ድሕሪ ምግላፁ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪካ ንውሳነኡ ንምድጋፍ ዘቕረቦ ምኽንያታት ዘእምን ኣይኮነን ክብል የርድእ።

ውሳነ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪካ ይብል እቲ መልአከቲ ነቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተሳተፉን ብገበን ኲናትን ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነትን ዝተኸሰሱ መንግስቲ ኢ/ያን ሰራዊት ኤርትራን ካልኦት ዑጡቃትን ካብ ተሓታትነትን ንምህዳም ዘቕረቦ መመክነይታ እዩ ኢልና ንኣምን ክብል እውን ኣብ ሓበሬትኡ ኣስፊሩ ኣሎ ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ መርማሪ ኮሚሽን ናፃ ምርመራ ንከካይድ ናብ ትግራይ ክኣቱ ከምዘይፈቐደ ዝገለፀ እቲ ብትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዎች ናብ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተፀሓፎ ደብዳበ በዚ መሰረት እቲ መርማሪ ኮሚሽን ነዚ ዝተጠቀሰ ስክፍታታት ኣብ ግምት ብምእታው ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪካ ስልጣን መርማሪ ኮሚሽን ንምቁራፅ ዝወሰዶ ውሳነ ብቕልጡፍ ዳግማይ ክምርምሮን ስልጣኑ እንተወሓደ ብፀብፃብ ርኽበታቱን ለበዋታቱን ከምዝዛዘም ከረጋግፅን ንፅውዕ ክብሉ እቶም ሲቪላዊ ማሕበራትን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ብሓባር ኮይኖም ዝፀሓፍዎ ደብዳበ የመላክት ።

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ገ/ሄር ገዳሙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *