ብሽም ጀጋኑ ሰማእታት ዝተሰየመ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ትሸዓተ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ሰሚሩ ኣብ ሃይሃይታ ስራሕ ወፊሩ ከምዘሎ ተሓቢሩ።

ኣብ’ዚ ብደረጃ ዞባ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ኤቦ ብዕሊ ዝተጀመረ ዓመታዊ ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝተረኸቡ ምክትል ፕረዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ፃድቃን ገብረ ትንሳኤ ከምዝገለፅዎ እዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን እንኮ ካብ ድኽነት ከናግፈና ዝኽእል ስራሕ ምኻኑ ኣሚና ብሉዑል ወነ ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ይግባእ ኢሎም።

ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ብወገኖም ዝተውሃበና ስራሕ ተዓፃፂፍና ብምስራሕ ሕርሻዊ ማእቶትና ንምድንፋዕ ኣብ ዝሕጉዝና ስራሕቲ ክንዋፈር ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም።

እቲ ኣብ ትሸዓተ ካብ ፀላኢ ሓራ ዝኾና ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዓመታዊ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ን20 መዓልታት ዝፀንሕ ኮይኑ ልዕሊ ሸውዓተ ሽሕ ሄክታር መሬት ዝሽፍን ስራሕ ክስራሕ ትፅቢት ይግበር።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *