“ብሰንኪ ዘጋጠመኒ ፀገም ‘ዲጅታል ሲስተም’ ኣብ ሒሳቦም ካብ ዘለዎም ገንዘብ ንላዕሊ ገንዘበይ ካብ ሞንጎ ዝወሰዱ 15,006 ሰባት እቶም 14,441 ሰባት ብሙሉኡን ብኽፋልን መሊሶምለይ ኣለው። ንቶም ዝተረፉ ድማ ናይ መወዳእታ ዕድል ሂበ’ለኹ።” – ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ።

ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ሐዚ ኣብ ዝዘርገሖ መረዳእታ ከምዝሓበሮ ብሰንኪ ዘጋጠመ ፀገም ‘ዲጅታል ሲስተም’ ንግዲ ባንኪ ኣብ ሒሳቦም ካብ ዘለዎም ገንዘብ ንላዕሊ ገንዘብ ባንኪ ካብ ሞንጎ ዝወሰዱ 15,006 ሰባት እቶም 14,441 ሰባት ብሙሉኡን ብኽፋልን ከምዝመለሱን እቶም ዝተረፉ 565 ንዝወሰድዎ ገንዘብ ስለዘይመለሱ ናይ መወዳእታ ዕድል ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ናይ መወዳእታ ዕድል ከምዝሃቦም ኣፍሊጡ።

ኣብ ስራሕቲ ስርዓት ምዕባለ ናይቲ ባንክ ዝተፈጥረ ክፍተት ብምጥቃም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ሒሳቦም ካብ ዘለዎም ቁሙጥ ገንዘብ ንላዕሊ ዝወሰዱ 565 ዓማዊሉ ክሳብ ቀዳም 21 መጋቢት 2016 ዓ.ም. ኣብ ዘሎ እዋን ነቲ ገንዘብ ኣብቲ ሕሳቦም ዝኸፈቱሉ ጨንፈር ባንኪ ወይ ዲጂታላዊ ኣገባብ ክፍሊት ብምጥቃም ምስ ሙሉእ ምሕረት ብወለንታኦም ክመልሱ እዚ ከይኮነ ምስዝተርፍ ግን ጉዳዮም ናብ ሕጊ ከም ዘምርሕ ኣፍሊጡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *