ብሰንኪ ኲናት ትግራይ 86 ሚኢታዊ ትካላት ክንክን ጥዕና ትግራይ ዓንዮም ክብል ብውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) ዝወፀ ሓድሽ ፀብፃብ ኣመላኪቱ።

(104 .4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ )ኣብ ቀረባ እዋን ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝተሓተመ ሓድሽ ፀብፃብ ከምዘመላከቶ ኣብ ሕዳር 2022 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተዛዘመ ንልዕሊ ክልተ ዓመት ዝተካየደ ኲናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትካላት ክንክን ጥዕናን መሳርሕታት ሕክምናን ዘጋጠመ ዕንወት ዝገለፀ እንተኮውን ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ 853 ክፍልታት ወሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ብዘስክፍ መልክዑ 86 ሚኢታዊ ዕንወት ከምዝበፀሐን 71 ሚኢታዊ ናውቲ ሕክምና እውን ብኸፊል ስራሕ ዘይሰርሑ ከምዘለዉ ብምግላፅ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ዝርከባ 28 ትካላት ጥዕና ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝዓነዋን ኣብ ተወሰኽቲ 232 ትካላት ዝርከቡ መሳርሒታት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከምዝተገበረ የርድእ ።

ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓብይ ዓዲ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ሰፊሕ ጉድኣት ካብ ዘጋጠሞም ትካላት ጥዕና ሓደ እዩ ዝበለ አቲ ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝተሓተመ ሓድሽ ፀብፃብ ኣብ ሆስፒታል ዓብይ ዓዲ ዝሰርሕ ዶክተር ኣሻናፊ ገብረስላሴ ከም ዝበልዎ ድመ እቲ ሆስፒታል ብቀጥታዊ ሳዕቤን ናይቲ ጎንፂ ርኡይ ዝኮነ ክሳራ ሃፍቲ ኣጋጢምዎ ኣሎ ክብሉ ክብደት አቲ ዕንወትን ዝበፀሐ ጉሕለትን ገሊፆምዎ ኣለዉ ።

ብመሰረት እቲ ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝተሓተመ ሓድሽ ፀብፃብ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ ጠቕላላ 825 ትካላት ጥዕና 92 ሚኢታዊ ብኸፊል ስርሐን ይቕፅላ ከምዘለዋን እዚ ድማ ብቐንዱ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረብ ሕክምና፣ ናውቲ፣ ፋይናንስ ምካኑ ብምሕባር ብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያን ኤጀንሲ ዓለም ለኸ ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብምትሕብባር ኣብ ትሕቲ ተበግሶ ስርዓተ ምክትታል ተረባሕነት ሃፍቲን ኣገልግሎትን ጥዕና (HeRAMS) ዝተኻየደ መበገሲ ፀብፃብ ናይዚ ቀንዲ ምክንያት ዕንወት ህንፃታትን ናውቲ ሕክምናን ምዃኖም ኣመላኪቶም እዮም ክብል ገሊፁ።

ብመሰረት እቲ ፀብፃብ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደርን ካልኦት ሓፈሻዊ ሆስፒታላትን ትግራይ ብሰንኪ አቲ ኩናት ልዑል ጉድኣት ከምዘበፀሖምን ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ እኩል ዝኮነ ድጋፍ ከምዝጠልብ ኣብሪሁ ኣሎ።

#################

104 .4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ

See insights and ads

Boost post

All reactions:

2525

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *