ብመጥቃዕቲ ነፋሪት እስራኤል ኣብ ዶማስቆ ዝርከብ ህንፃ ኤምባሲ ኢራን ዝዓነዋን በቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ጀነራላ ዝተቐተላን ሃገረ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ካብ ትፅቢት ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ሕነኣ ከምትፈዲ ተሓንያ።

መንግስቲ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብ ደማስቆ ብዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ንህንፃ እቲ ኢምባሲ ኣብ ልዕሊ ምዕናዋ ኢራናዊ ብርጋዴር ጀነራል መሓመድ ረዛ ዛሂዲ ዝርከቦም 13 ላዕለዎት ሰብ መዚ ሃገራ ዝተቐተልዋ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሰፍ ዘይብል መጥቃዕቲ ብምፍናው ሕነኣ ከምትፈዲ ኣፍሊጣ’ላ።

እቲ ብርጋዴር ጀነራል ኢራን ኣብ ውሽጢ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ ከምዝነበረ ዝሓበረት ኢራን ዋጋ ናይዚ ቁልፊ ወተሃደራዊ ብዓል መዚ ቀሊል ከምዘይኮነ ብምግላፅ ሕንኡ ንምፍዳይ ድቃስ ከምዘይብላ ገሊፃ።

እስራኤል ዋላ’ውን ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ብግልፂ ንቲ ስጉምቲ ምውሳዳ ዕላዊ መግለፂ ዋላ’ኳ እንተዘይሃበት ኢራን ግን ብግልፂ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝዓርፍ ኩርማጅ ተዳሉ ከምዘላ ኣፍሊጣ’ላ።

“ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ነታንያሁ “ጠቕሊሉ ሚዛን ሓንጐሉ ዝተዛበዐ’ዩ።” ክትብል ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሃገራ ሑሴኒ ኣሚር-ዓብዱላሂን ዘቆናፅበት ኢራን – እስራኤል ሓንሳብ ንጭራ ነብሪ ከምዝተንከፈት ቆፂራ ንኻልኦት ሃገራት ብዘምህር መልክዑ ንዝውሰድ ስጉምቲ ሒሳባ ንምቕባል ክትዳሎ ከምዝግበእ ኣብሪሃ’ላ።

ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሕነኣ ንምፍዳይ ትዳሎ ከምዘላ ምሕናያ ስዒቡ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ እስራኤል ካልእ መልክዕ ሒዙ ከይሰፍሕ ስግኣት ኣሕዲሩ ይርከብ።

ኢራን ንጉጅለ ዑጡቕ ሓማስ ብገንዘብ ኣፅዋርን ስልጠናን ከምትድግፍ ተፈሊጡ ዝሓደረ ጉዳይ መንግስቲ ኢራን ብተደጋጋሚ ኢድ ከምዘይብሉ’ኳ እንተገለፀ ውሽጣ ውሽጢ ግን ንቲ ብእስራኤል ዝተጀመረ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምብርዓን ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ስራሕቲ ክትሰርሕ ፀኒሓ’ያ።

“ኢራን ወተሃደራዊ ዓቕማን ቍጠባውን ፖለቲካውን ኵነታታን ኣብ ግምት ብምእታው ምስ እስራኤል ዓብይ ጎነፃዊ መስርሕ ከተሰላስል ከምዘይትኽእል ትፈልጥ’ያ። እቲ ምንታይ ዓቕሚ እስራኤል ቀሊል ዋላ ኣይኹን ብድሕሪ ህላወ እስራኤል ዝተሰለፋ ሃገራት በዓል መን ምዃነን ይስቆራ’ዩ። ስለዝኾነ ኽኣ ኢራን ንቲ ሐዚ ተሰጉሞ ዘላ ወተተሃደራዊ ምሕናይ ዘይከምኣፋ ዱሩትን ውስንን’ዩ።” ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ርኢቶኦም ኣቐሚጦም ኣለው።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *