ብመሰረት ሓዱሽ ፓሊሲ ትምህርትን ስልጠናን ፌደራል ቋንቋ እንግሊዝኛ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሩ ከምዝወሃብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣፍሊጡ።

ቋንቋ እንግሊዝኛ ካብ ዓይነታት ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሩ ክወሃብን ካብ ታሽዓይ ክፍሊ ንደሓር ድማ ከም ኣማራፂ ትምህርቲ ኮይኑ ክካተት ከምዝተገበረ እቲ ሚኒስትሪ ገሊፁ።

ካብ ሳልሳይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ ድማ ድሌት ተምሃራይ /ወላዲ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ሓዲኡ ቋንቋ ስራሕ ፌደራል ብምድባል ከምዝወሃብ ኣብ ሓዱሽ ፓሊሲ ትምህርትን ስልጠናን ፌደራል ኣብሪሁ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *