ብሄራዊ ሓዘን ስውኣት ወረዳ ስሓርቲ

አብ ወረዳ ሰሓርቲ ፅንተት ህዝቢ ትግራይ መኪቶም ክቡር መስዋእቲ ንዝኸፈሉ ሓሪበኛታት ስውኣት ስነ ስርዓት ብሄራዊ ሓዘን ተኻይዱ፡፡

+3

See insights and ads

Boost post

All reactions:

99

3 ጥቅምቲ 2016ዓ/ም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *