ቤት ፅሕፈት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ጨንፈር መቐለ ስሩዕ ግልግሎት ፓስፖርት ንምጅማር ዘኽእሉ ምድላዋት ይዉግን ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ።

ካብ 8 ክሳብ 18 መስከረም 2016 ዓም ሰብ ሞያ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ፌደራል ዳህሳስ ዘካይድን ኩነታት ዕንወት ናይቲ ቤት ፅሕፈት ዘፅንዕ ጉጅለ ተላኢኹ ምንባሩ ዘዘኻኸሩ ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ምትኩ ታከለ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ መጋቢት 2016 ዓም ድማ መላእ ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ጨንፈር መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዋና ቤት ፅሕፈት ከይዶም ስልጠና ከም ዝወሰዱ ተዛሪቦም።

ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ጨንፈር መቐለ ስርሑ ንምጅማር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተዘራሪብና ኢና ዝበሉ ኣይተ ምትኩ ኣብዚ መዳይ ኣብ ስምምዕ ዋላ እንተተበፀሐ መዓዝ ይጅምር ዝብል ግን ቁርፂ መዓልቲ ከምዘይተነፀረ ገሊፆም።

ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ጨንፈር መቐለ ስሩዕ ስርሑ ምስ ጀመረ ብማዕኸናት መራኸብቲ ሓፋሽ ዕላዊ መግለፂ ክወሃብ እዩ ዝበሉ ኣይተ ምትኩ ታከለ ኣብ ፈላማይ ስርሑ ግን ፓስፖርት ንዘለዎም ወገናት ናይ ምሕዳስ ግልጋሎት ከም ዝወሃብ ግልፂ ጌሮም ።

ግልጋሎት ምሕዳስ ፓስፖርት ምስ ተወደአ ሓዱሽ ፓስፖርት ንዘውፁኡ ወገናት ግልጋሎት ከም ዝወሃብ እዉን ዝተዛረቡ ኣይተ ምትኩ ታከለ ኣብዚ መዳይ ግን ኣብ ትግራይ መለለይ መንነት ብዘይ ምሕዳሱን ሓዱሽ መለለይ መንነት ብዘይምህላዉን ፀገም ክኾን ስለ ዝኽእል ኣብ ትግራይ ሓዱሽ መለለይ መንነት ዝወሃበሉ ኩነታት ክመቻቾ ይግባእ ኢሎም።

ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ጨንፈር መቐለ ሓዱሽ ፓስፖርት ንዘውፅኡ ወገናት ብኦንላይን ምምዝጋብ ከምዘይጀመረ ዝገለፁ እቶም ሓላፊ ብኦንላይን ምምዝጋብ ምስ ጀመርና ንህዝቢ ዕላዊ ስለንገብሮ ኣብዚ መዳይ ሕብረተሰብ ከይደናገር ጥንቃቐ ክገብር መልእኽቶም ኣሕሊፎም ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *