ቤት ፅሕፈት መሬትን ማዕድንን ወረዳ ሓውዜን ፣ ምዕሩይ ስርዓት ምሕደራ መሬት ንኸሰፍን ፣ ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ።

ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ጠዓመ ገ/መድህን ፣ ምዕሩይ ስርዓት ምሕደራ መሬት ንኸሰፍን ፣መስርሕ ተሓታትነት ብምዝርጋሕ ፣ህዝቢ ዘሳተፈን ምስ መሓውር መሬት ጣብያታትን መዳርግቲ ኣካላትን ተዋዲዶም ይሰርሑ ምህላዎም ሓቢሮም።

ዛጊድ ኣብዚ ዓመት ዚ ብዝተገብረ ፅንዓት መሰረት ፣ብ 335 ውልቀ ሰብ 72 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተወሪሩ ከም ዝተረኸበ ዝሓበሩ ኣይተ ጠዓመ ገ/መድህን ፣ካብዚ እቲ 40 ሄክታር መሬት ናብ ባንኪ መሬት መንግስቲ ክምለስ ከም ዝተገበረን ፣ካብቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ መሬት ወሪሮም ዝተረኸቡ ውልቀ ሰባት፣ ናይቶም 40 ብሕጊ እናተርኣየ ከምዘሎን ፣ካብዚኦም ናይቶም 25 ውልቀ ሰባት ውሳነ ከምዝረኸበ ኣብሪሆም።

ብዘይካ ዚ ኣብታ ወረዳ ኣብዚ ዓመት ብዝተገብረ ዳህሳስ ፣94 ዘይሕጋዊ መጠሻ ተሰሪሑ ከም ዝተረኸበን ፣ እዚ ውን ብግበረ ሓይሊ ዕማም መሬት ጣብያታትን ፣ምስቶም ዘይሕጋዊ ኣባይቲ ዝሰርሑ ወገናትን ተቐራሪብካ ብምርድዳእ ኣቢሉ ፣ እቶም 46 ዘይሕጋዊ ኣባይቲ ክፈርሱ ተገይሩ ዩ ዝበሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መሬትን መዓድንን ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ጠዓመ ገ/መድህን ፣ምስዚ ጎናጎኒ ድማ ፣ ቅድም ኢሉ ንሽግሽግ ተዳልዩ ዝፀንሐ 93 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ፣ 33 ደ/ኣነስትዮ ዝርከበኦም ን 200 ተጋደልቲ ከም ዝተዓደለ ኣፍሊጦም።

ብሓፈሻ ምዕሩይ ስርዓት ምሕደራ መሬት ንኸሰፍን ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ዝገለፁ ኣይተ ጠዓመ ገ/መድህን ፣ሕ/ሰብ ኣብ ምቅላዕ ዘይሕጋዊ ውራ መሬትን ህንፀት ኣባይትን ዘርእዮ ዘሎ ተሳትፎ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉን ፣ ዝምልከቶም መሓውር ምሕደራ መሬትን መዳርግቲ ኣካላትን ድማ ፣ዝጀመርዎ ምዕሩይ ምስፋን ስርዓት ምሕደራ መሬት ፣ ኣበርቲዖም ንክቕፅልሉ እቶም ሓላፊ ተላብዮም ኣለው ከም ፀብፃብ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ሓውዜን።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *