“ባዕልና ቀተልቲ ባዕልና መወትን ተሰከምቲ ቁስልን ምዃንና ምርኣየይ ይሓዝን።” ̵ ብፁእ ወቁዱስ ፓትርያሪክ ኣቡነ ማትያስ።

ንነገራት ኣብ ክንዲ ብልዝብ ̵ ብህዉከትን ዕግርግርን ንዘለዉና ፀገማት ክንኣልዮም ምፍታና ፤ ባዕልና ቀተልቲ ባዕልና መወትን ተሰከምቲ ቁስልን ምዃንና ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዘሕዝን ነገር ከምዘየለ ብፁእ ወቁዱስ ፓትርያሪክ ኣቡነ ማትያስ ገሊፆም።

ብፁእ ወቁዱስ ፓትርያሪክ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ህልዉ ሃዋህዉ ሰላም ኣድሂቦም ኣብ ዝሃብዎ መንፈሳዊ መልእኸቲ ከምዝገለፅዎ ንዝህልዉና ዉሽጣዊ ፀገማትና ኣብ ክንዲ ብልዝብን ምትእምማንን ምፍታሕ ኩሉ ነገር ብሓይለ መልጢ ክንፈትሖ ምፍታና መስሓቕ ዓለም ካብ ምዃን ሓሊፍ በደልትን ተበደልትን ንስንሳትና ብምዃንና ይሓዝን ኢሎም።

በዳልን ተበዳልን መወዳእትኡ ተሰከምቲ ዕዳ ክልቲኦም እዮም ዝበሉ ብፁእ ወቁዱስ ፓትርያሪክ ኣቡነ ማትያስ ብማዕበል ኣብ ትናጋዕ ዘላ መርከብ ኩሉና ተሳፊርና ስለዘለና ፈለማ ብቲ ነዉፂ ማዕበል ቅድሚ ምጥሓልና ከመይን ብኸመይን ትንፋስና ነዉሕስ ኢልና ብሓባር መዋፅኦ ክንፈጥር እንተዘይክኢልና ሕድሕድና እዚ ብሰንኪ ካፒቴን’ዩ ኣይኮነን ናይ ተሳፈርቲ’ባ ክንበሃሃልን ክንከራፈስን ጊዜ እንተወሲድና ገባሪ ፅቡቕን ሕማቕን ኩሎም ብሓባር ካብ ምጥሓልን ምሟትን ኣየምልጡን ኢሎም።

ኣብ ክንዲ ልዝብን ህድኣትን ነቐድም ኣብ ሓይለ መልጢ ዝተሞርኮሰ ጠቐነ ፣ ምፅራፍን ምዉራድን ተስፋሕፊሑ’ሎ ዝበሉ ብፁእ ወቁዱስ ፓትርያሪክ ኣቡነ ማትያስ ካብ ዘዝቐደመ ሞትን ስቓይን ከይተምሃርና ንተወሳኺ ሞትን ስቓይን ንሃርፍ እንተኾይና እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ዉሽጥና ምዃኑ ተረዲእና ካብ ሐዚኡ ንዘላቒ ፍታሕ እንተዘይተጓይና ኣብ ቅድሜና ከቢድ ፈተና ይፅበየና ከምዘሎ ክንርዳእ ይግባእ ኢሎም።

“ባዕልና ቀተልቲ ባዕልና መወትን ተሰከምቲ ቁስልን ምዃንና ምርኣየይ ይሓዝን።” ̵ ብፁእ ወቁዱስ ፓትርያሪክ ኣቡነ ማትያስ።

ንነገራት ኣብ ክንዲ ብልዝብ ̵ ብህዉከትን ዕግርግርን ንዘለዉና ፀገማት ክንኣልዮም ምፍታና ፤ ባዕልና ቀተልቲ ባዕልና መወትን ተሰከምቲ ቁስልን ምዃንና ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዘሕዝን ነገር ከምዘየለ ብፁእ ወቁዱስ ፓትርያሪክ ኣቡነ ማትያስ ገሊፆም።

ብፁእ ወቁዱስ ፓትርያሪክ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ህልዉ ሃዋህዉ ሰላም ኣድሂቦም ኣብ ዝሃብዎ መንፈሳዊ መልእኸቲ ከምዝገለፅዎ ንዝህልዉና ዉሽጣዊ ፀገማትና ኣብ ክንዲ ብልዝብን ምትእምማንን ምፍታሕ ኩሉ ነገር ብሓይለ መልጢ ክንፈትሖ ምፍታና መስሓቕ ዓለም ካብ ምዃን ሓሊፍ በደልትን ተበደልትን ንስንሳትና ብምዃንና ይሓዝን ኢሎም።

በዳልን ተበዳልን መወዳእትኡ ተሰከምቲ ዕዳ ክልቲኦም እዮም ዝበሉ ብፁእ ወቁዱስ ፓትርያሪክ ኣቡነ ማትያስ ብማዕበል ኣብ ትናጋዕ ዘላ መርከብ ኩሉና ተሳፊርና ስለዘለና ፈለማ ብቲ ነዉፂ ማዕበል ቅድሚ ምጥሓልና ከመይን ብኸመይን ትንፋስና ነዉሕስ ኢልና ብሓባር መዋፅኦ ክንፈጥር እንተዘይክኢልና ሕድሕድና እዚ ብሰንኪ ካፒቴን’ዩ ኣይኮነን ናይ ተሳፈርቲ’ባ ክንበሃሃልን ክንከራፈስን ጊዜ እንተወሲድና ገባሪ ፅቡቕን ሕማቕን ኩሎም ብሓባር ካብ ምጥሓልን ምሟትን ኣየምልጡን ኢሎም።

ኣብ ክንዲ ልዝብን ህድኣትን ነቐድም ኣብ ሓይለ መልጢ ዝተሞርኮሰ ጠቐነ ፣ ምፅራፍን ምዉራድን ተስፋሕፊሑ’ሎ ዝበሉ ብፁእ ወቁዱስ ፓትርያሪክ ኣቡነ ማትያስ ካብ ዘዝቐደመ ሞትን ስቓይን ከይተምሃርና ንተወሳኺ ሞትን ስቓይን ንሃርፍ እንተኾይና እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ዉሽጥና ምዃኑ ተረዲእና ካብ ሐዚኡ ንዘላቒ ፍታሕ እንተዘይተጓይና ኣብ ቅድሜና ከቢድ ፈተና ይፅበየና ከምዘሎ ክንርዳእ ይግባእ ኢሎም።

# ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *