ባንዴራ ትግራይን ተጋሩን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ!

ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣይኮነን’ዶ ባንዴራ ትግራይ ክተምበልብለላ ትግራዋይ ኮይንካ ንምንባር ኣብ እትሽቑረረላ ዝነበረት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ብባንዴራ ትግራይ ዝተፀምበለ ኣሸንዳ – ደቂ ኣሸንዳን ሰብ ዋና ኣሸንዳን ዝንቀሳቐሱላ ኮይና ክትረአ ጀሚራ’ላ።

እዚ ንቶም ሚሒር ፅልኢት ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ትግራዋይነትን ዝነበሮም ሓይልታት ውሽጥን ደገን ተወሳኺ ፅፍዒት’ዩ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *