ባህላዊ መድሓኒት ፅሬቱን ተበፃሕነቱን ንምዕባይ ዉድብ ጥዕና ዓለም ንፖሊሲ ማዕቐፍ ዝዉዕል መረዳእታ ኣብ ምትእኽኻብ ከምዘሎ ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ዶ/ር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣረዲኦም።

12 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ዶ/ር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነዚ ዝገለፁ ዉድብ ጥዕና ዓለም ፈላማይ ጉባኤ ባህላዊ መድሓኒት ኣብ ህንዲ ኣብ ዘሳለጠሉ እዋን እዩ።

ባህላዊ መድሓኒት ብሳይንስን ምርምርን እንተተሓጊዙ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰፊሕ ሕፅረት ሽፋን ግልዕጋሎት ጥዕና ኣብ ምቅላል ሓጋዚ እዩ ዝበሉ ዶ/ር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዕላማ እዚ ጉባኤ ድማ ባህላዊ መድሓኒታት ብሳይንሳዊ መፅናእቲ ተሓጊዞም ብሰፊሑ ናብ ሕብረተሰብ ዝበፅሑሉ ኩነታት ንምፍጣር ፖሊሲ ማዕቐፍ ንምድላዉ እዩ ኢሎም።

ካብ 194 ኣባል ሃገራት ዉድብ ጥዕና ዓለም እተን 174 ሃገራት ንባህላዊ መድሓኒት ኣፍልጦ ምሃበን መረደኣታ ዉድብ ጥዕና የመላኽት፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *