ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣስታት 6 ሚሊዮን ብር ዝዋግኦም ናውቲ ሕክምና ተቐቢሉ።

5 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

እቲ ሓገዝ ብምትሕብባር ትካል መድሕን ህፃናት(UNICEF) ምስ ሚኒስተር ጥዕና ዝቐረበ ኮይኑ፣ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ሕፅረት ናውቲ ሕክምና ብውስን መልክዑ ከምዘቃልል ነቲ ሓገዝ ዝተረከቡ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶ/ር ኣማንኤል ሃይለ ገሊፆም።

ሓላፊት ትካል መድሕን ህፃናት (UNICEF)ኣብ ኢትዮጵያ ዶ/ር ጆይስ ምፋያ ፣እቲ ሓገዝ ናብ ዝምልከቶም ትካላት ጥዕናን ኣካላትን ግዘ ከይወሰደ ክባፃሕ ዝሓተታ ኮይነን፣ ኣብ ቀፃሊ እውን ተመሳሳሊ ሓገዝ ንምቕራብ ክንሰርሕ ኢና ኢለን።

ዶ/ር ኣማኒኤል እቲ ሓገዝ ሉዑል ሕፅረት ናብ ዘለወን ትካላት ጥዕና ከምዝለኣኽ ኣረጋጊፆም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *