ቢሮ ጥዕና ትግራይ ብ300 ሽሕ ዶላር ዝተዓደጉ ን50 ትካለት ጥዕና ዝከፋፈል

ዝተፈላለዮ ናውቲ ሕክምና ብሓገዝ ረኺቡ።

እቲ ዝተረኸበ ሓገዝ ብምትሕብባር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤጀንሲ ስነ ህዝቢ (UNFPA)ን ኤጀንሲ ሓላዋ ፆታዊን ስርዓት ስነ ተዋልዶን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝተለገሰ’ዩ።

ኣብቲ ስነ ስርዓት ርኽክብ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶ/ር ኣማኑኤል ሃይለ – ሕዚ ንትግራይ ምሕጋዝ እዋን ዝጠልቦ ዋኒን ከምዝኾነን UNFPA ንፀገማት ስርዓት ሕክምና ትግራይ ንምቅላል ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ብምንኣድ ተጠናኺሩ ኽቕፅል ፀዊዖም።

እቶም ብሓገዝ ዝተበርከቱ ናውቲ ሕክምና ንባንኪ ደም፣ ማእኸል ፆታዊ ጥቕዓት ፣ ማእኸል ሃምሊን ፊስቱላ ሓዊሱ ን50 ጥዕና ትካለት ከምዝከፋፈል ወሲኾም ገሊፆም።

ዶ/ር ጀምስ ኦካራ ዋንያሞ UNFPA ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባበሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ብወገኖም ትካሎም ብርክት ዝበሉ ሓገዛት እናገበረ ምምፃኡ ድሕሪ ምግላፅ ስርዓት ጥዕና ትግራይ ደግማይ ንምህናፅ ደገፎም ኣጠናኺሮም ከምዝቕፅልሉ ገሊፆም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *