ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ግድን ክምልሶም ዝግበኦም ሕቶታት ኣለኩም’ዶ?

21 ነሓሰ 2015 ዓ.ም

ዘበነ ትምህርቲ 2016 ዓ.ም. ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምጅማር ዘኽእለኒ ዝተፈላለዩ መደባት ሓንፂፀ’ለኹ ክብል ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ሓቢሩ’ሎ።

ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ መርሃ ግብሪ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘበነ ትምህርቲ 2016 ዓ.ም. ንምጅማር ዘኽእልዎ መደባት ሓንፂፁ ቅድመ ምድላዋቱ ከምዝወገነን ፅባሕ ዝርዝር እቶም ዝተትሓዙ መደባት፣ ኣፈፃፅማ ኣንፈቶምን ግደ ማሕበረሰብ ትምህርትን ኣመልኪቱ መብርሂ ከምዝህብ ንቤት ፅሕፈት 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣፍሊጡ።

ኣብዚ ዝወሃብ መብርሂ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ግድን ክልዕሎን መልሲ ክወሃበሉን ኽገብር ኣለዎ እትብልዎ ሕቶታት እንታይ’ዮም? ( ጉዳይ ደምወዝ መምህራን ትሑዝ ሕቶ’ዩ) ኣብ ርኢቶ መውሃቢ ብግልፂ ኣስፍርዎ። ቢሮ ትምህርቲ ትግራይውን ንቶም ዝቐርብሉ ሕቶታት ንምምላስ ካብ ሐዝኡ ይዳሎ። ንሕቶኹም ዝተውሃበ መልሲ ድማ ፅባሕ ከነቕርቦ ኢና።

ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ሼርርር…

#ጋዜጠኛ ሓለፎም ንርአ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *