ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስልጠናን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ ስነሉበናዊ ሕውየት ፤ መምረሕታት ኣዋጃትን ኣሰራርሓን ስቪል ሰርቪስ መሰረት ዝገበረ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ስልጠና ይህብ ኣሎ።

ኣብ ክላስተር መቐለ ዝርከባ ሸውዓተ ኮሌጃት ንዘምህሩ መምህራንን ፤ ካብ ኩለን ዞባታትን ወረዳታትን ትግራይ ንዝተውፃእፅኡ መዳረግቲ ኣካላት ክልልን ኣብ’ቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ስልጠና ይሳተፉ’ለው።

# ጋዜጠኛ ንስሃ ተስፋይ

ካብ ከተማ ዓዲ ግራት።

All reactions:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *