ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ካብ ፀላኢ ሓራ ኣብ ዘለዋ ዞባታት ትግራይ ጥፈታት ሕርሻ ንምስላጥ ዘኽእሉ ሓገዝ ናውትን መሳለጥታትን ልምዓት ሕርሻ ኣረኪቡ።

ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ካብ ፕሮግራም ምጥንኻር ስርዓተ ምግቢ፣ ፕሮግራም ዕቤት ሕርሻን ፕሮጀክት “ካልም”ን ዝረኽበን ኣስታት 181 ተሽኸርከርቲ ሞተራትን 120 ንልምዓት መስኖ ዘገልግላ ሞተራት ፓምፕን ንሓለፍቲ ዞባታት ኣረኪቡ።

ኣብቲ ስርዓተ ርኽክብ ተረኺቦም ዘረከቡ ፕረዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ፣ እተን ንብረት ሓረስታይ ብቐረባ ንምድጋፍ፣ ልምዓት መስኖ ንምስላጥን ዳግማይ ሕውየት ትግራይ ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ስራሕቲ ወሳኒ ብፅሒተን ንኽፃወታ ዝተለገሳ ብምዃነን በዚ ሓገዝ ናዉትን ቴክኖሎጅን ውፅኢታዊ ስራሕ ንኽስራሕ ፀዊዖም።

ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ፣ መተሓባበሪ ፕሮግራም ምጥንኻር ስርዓተ ምግቢ ኣይተ መስፍን ወልዱ ብወገኖም እተን ንልምዓት መስኖ ዝዉዕላ ሞተራት ፓምፕ ሕድሕደን ካብ ሓሙሽተ ክሳብ 10 ሄክታር መሬት ናይ ምልማዕ ዓቕሚ ዘለወን ምዃነን ገሊፆም። ብፍላይ ብዓርሰ ተበግሶ ዒላ ዝዃዓቱ ሓረስቶት ብልምዓት መስኖ ክጥቀሙ ዝሕግዛ ምዃነን ኣረዲኦም’ለው ከም ፀብፃብ ወይን።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *